tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Wesołych Świąt!choinka2008lampki2
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,

Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką! -
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia...

Serdecznie życzenia składają:

dyrektor, pracownicy i uczniowie  

Szanowni Rodzice Uczniów klas 1-8
1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkoły dla wszystkich klas 1-8.
2. Nauka w klasach 1-8 będzie odbywała się zdalnie za pomocą platformy Office 365 Team zgodnie z Regulaminem korzystania z platformy Microsoft Office 365 dla Edukacji przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie, który dostępny jest stronie internetowej szkoły sp10koszalin.pl
3. W klasach 1-8 zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
4. Na wniosek rodziców uczniów klas I–III uczęszczających do świetlicy, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, szkoła zapewnia opiekę w godzinach pracy świetlicy. Dla tych dzieci zorganizowane będą zajęcia lekcyjne na terenie szkoły.
5. Na wniosek rodziców pozostałych uczniów klas 1-3, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie nauki zdalnej, szkoła umożliwi odbycie tych zajęć na terenie placówki. .
6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 i 5 należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły albo za pomocą dziennika elektronicznego do wychowawcy oddziału.
7. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą odbywać się zdalnie na platformie Teams według ustalonego planu.
8. Zajęcia rewalidacyjne (kształcenie specjalne) będą odbywać się według ustalonego planu w formie zdalnej albo w formie stacjonarnej na terenie szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia.
9. Stołówka szkolna zawiesza swoją działalność na czas zdalnego nauczania.
10. Biblioteka szkolna będzie pełniła dyżur od w dniach 20-22.12. 2021 r. oraz 3-5.01. 2022 r. zgodnie z harmonogramem pracy nauczyciela bibliotekarza.
11. W przerwie świątecznej tj.: 23 grudnia oraz od 27 do 30 grudnia 2021 r. a także 7 stycznia 2022 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych), szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas 1-3 w godzinach 7.00-16.00 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z zapisami statutu Szkoły § 35 punkt 11
12. Wniosek o opiekę świetlicową, o którym mowa z punkcie 11. należy złożyć w terminie do 21 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.
Beata Czapla - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

Serdecznie zapraszamy naszych tegorocznych Absolwentów po odbiór zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty 9 lipca 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.00  (sekretariat szkoły). 

Prosimy o przygotowanie legitymacji szkolnej albo innego dowodu tożsamości. 

Szanowni Rodzice,

w załączeniu przekazuję wspólny list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

 List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat – wersja word - plik pdf

Kochani Uczniowie SP 10.

Dziś jeden z fajniejszych dni w roku - Dzień Dziecka.

Z tej okazji życzymy wszystkim Dzieciakom beztroskiej zabawy bez końca, codziennych powodów do radości i uśmiechu.

Niech każdy dzień będzie kolejną najfajniejszą przygodą.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy SP 10

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl