tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

 

Nie bądź obojętny –

naucz się pierwszej pomocy”

 SK PCK od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Starając się dotrzeć do każdej grupy wiekowej, w ciągu całego roku szkolnego,
wszyscy uczniowie z klas IV-VI niezależnie od przynależności do SK PCK uczestniczą w krótkich 5-6 godzinnych zajęciach,
na których poznają zasady pierwszej pomocy oraz zdobywają umiejętności udzielania jej sobie i innym.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorek i środę.
Godziny zajęć są dostosowane do danej klasy zgodnie z ich planem lekcji.

W październiku szkolenie ukończyła grupa dziewcząt z klasy IV b.
W listopadzie rozpoczęły się zajęcia dla dziewcząt z klasy IV a oraz kontynuowane są zajęcia z chłopcami z klasy VI a. 

Gratuluję!

Opiekun SK PCK J. Drzewiecka 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl