tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Stołówka szkolna informuje, że jest możliwość odbioru obiadów

w czasie zdalnego nauczania i kwarantanny.

Informacje pod nr tel. 605747318

Szanowni Rodzice,

Granty PPGR – KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA do 6 grudnia 2021 r. 

Prezydent Miasta Koszalina informuje, że po złożeniu wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na Gminę Miasto Koszalin obowiązek przedłożenia wykazu uczniów, którzy spełniają prawidłowo potwierdzone kryteria udzielenia wsparcia w ramach projektu (tj. przekazania komputera).
Zgodnie z informacją otrzymaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone dotychczas oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących wyłącznie w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Samo oświadczenie nie jest wystarczające, aby uzyskać wsparcie w ramach projektu.
W związku z tym prosimy o dostarczenie do dnia 6 grudnia 2021 roku zaktualizowanego oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie oraz kopii dokumentów:

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Serdecznie zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2021/2022, która odbędzie się w naszej szkole 1 września 2021 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem - pik pdf do pobrania

W tym dniu w naszej szkole obowiązują następująca zasady bezpieczeństwa:

- w spotkaniach z wychowawcami uczestniczą jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którzy nie mieli w najbliższym czasie kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie,

- w przypadku klas 2-8 w spotkaniach z wychowawcami uczestniczą tylko uczniowie (bez opiekunów),

- rodzice uczniów klas pierwszych podczas pobytu w szkole mają zakryte usta i nos maseczką,

- wszyscy wchodzący do budynku szkoły przy wejściu dezynfekują ręce,

- uczniowie klas 2-8, przemieszczając się po szkolnych korytarzach, powinni mieć zakryte usta i nos maseczką.

Uczniów, zgodnie ze statutem, obowiązują stroje galowe. 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie, które znajdują się w zakładce "dokumenty szkoły".

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl