tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Spotkania z rodzicami i terminy przekazywania ważnych informacji 

07.09.2022 r.
środa                      
Zebrania klas I - zapoznanie z wymaganiami SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców

21. 09. 2022 r.
środa

Zebranie z rodzicami  klas II - III– zapoznanie z wymaganiami  SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców;

 

22.09.2022 r.      czwartek                      

Zebranie z rodzicami klas IV- VII – zapoznanie z wymaganiami SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców.  Zapoznanie rodziców uczniów klas ósmych z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (informacja umieszczona również na szkolnej stronie internetowej do 28.09.2022 r.). Złożenie wychowawcy klasy pisemnej deklaracji  dotyczące wyboru  języka obcego nowożytnego, z którego uczeń uczy się  w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zamierza przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (deklaracja na druku przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

26.10.2022 r.
środa
Dzień otwarty I- III
27.10.2022 r. czwartek Dzień otwarty szkoły IV- VIII
do 21.11. 2022 r.  Przedstawienie rodzicom uczniów klas ósmych zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną dostosowań warunków i form przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty
01.12.2022 r. czwartek Zebrania IV - VIII
7.12.2022 r.
środa
Zebrania  I -III
12. 01. 2023 r.  czwartek Zebranie z rodzicami klas IV – VIII. Powiadomienie o przewidywanych ocenach na I okres

01.02.2023 r.
środa 

Zebrania z rodzicami klas I- III  -  powiadomienie o ocenach na I okres
do 23.02.2023 r. 

Złożenie dyrektorowi szkoły  pisemnej informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych  (deklaracja na druku przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną). Poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty  - materiały umieszczone na szkolnej stronie internetowej i przesłane przez  e-dziennik. 

29.03.2023 r.
środa
Dzień otwarty I - VIII 
30.03.2023 r. czwartek

 Festiwal nauki - dzień otwarty Szkoły dla przyszlych uczniów i ich rodziców

 25. 05. 2023 r.
środa
Zebranie klas  IV - VIII - Informacja o przewidywanych ocenach  rocznych
30. 05.2023 r.
środa

Zebranie klas I - III - Informacja o przewidywanych ocenach  rocznych

19.06.2023 r. poniedziałek

Informacja w dzienniku elektronicznym o zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną ocenach  rocznych uczniów klas 1-8

do 23.06. 2023 r. Przekazanie informacji o  terminie egzaminów poprawkowych

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl