tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

13. 09. 2018 r. Zebranie z rodzicami klas I – zapoznanie z wymaganiami SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców
19.09.2018 r.

Zebrania klas IV - VIII zapoznanie z wymaganiami SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców 

Zapoznanie rodziców uczniów klas VIII z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

20.09.2018 r. Zebrania klas II - II zapoznanie z wymaganiami SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców
14. 11. 2018 r. Zebranie z rodzicami klas IV – VIII
15. 11. 2018 r. Zebrania z rodzicami klasI - III 
19.12.2018 r. Zebranie z rodzicami klas IV – VIII. Informacja o przewidywanych ocenach za I okres
20.12.2018 r. Zebrania klas I-III
16.01.2019 r. Zebrania klas I - VIII
do 27.02.2019 r. 

Poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty  - materiały umieszczone na szkolnej stronie internetowej i przesłane przez  e-dziennik. 

20. 03 2019 r. Zebranie klas IV – VIII
21. 03. 2019 r. Zebranie klas I-III
 15.05.2019 r.   Zebranie klas IV - VIII - Informacja o przewidywanych ocenach  rocznych
16.05.2019 r. Zebranie klas I - III - Informacja o przewidywanych ocenach  rocznych
do 21.06. 2019 r. Przekazanie informacji o  terminie egzaminów poprawkowych

Inne

poczta

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl