tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2022/23

1.

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych  dla uczniów klas 4-8  w dzienniku elektronicznym 

09.01.2023 r. 

2. Poinformowanie rodziców uczniów klas 4-8 o przewidywanych ocenach śródrocznych podczas zebrań z rodzicami  12.01.2023 r.

3.

Ostateczne wystawianie ocen za I okres

23. 01.2023 r.

4.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

26. 01.2023 r. 

5.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas 4-8  w  dzienniku elektronicznym

22.05.2023 r. 

6. Poinformowanie rodziców uczniów klas 4-8 o przewidywanych ocenach rocznych podczas zebrania z rodzicami  25.05.2023 r.
Poinformowanie rodziców uczniów klas 1-3 o przewidywanych ocenach rocznych podczas zebrania z rodzicami 31.05.2023 r. 

7.

Ostateczne wystawianie rocznych ocen w dzienniku elektronicznym

12.06.2023 r.

8.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

15.06.2023 r.

9.  Informacja w dzienniku elektronicznym o zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną rocznych ocenach  klasyfikacyjnych 19.06.2023 r. 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl