tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

TERMINY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ UCZNIA

I PÓŁROCZE

19.12.2018 r..

Informacja o przewidywanych ocenach za I okres

18.01.2019 r. Ostateczne wystawienie ocen za I okres
23.01.2019 r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

24. 01. 2019 r.

Powiadomienie o ocenach za I okres w zeszytach do informacji, w dzienniku elektronicznym
(dotyczy klas I-VIII)

TERMIN

II PÓŁROCZE

15.05.2019 r.

Zebranie klas IV- VIII - informacja o przewidywanych ocenach  rocznych. 
Obecność rodziców obowiązkowa.

16.05.2019 r.

Zebranie klas I- III  - informacja o klasyfikacji rocznej.
Obecność rodziców obowiązkowa.

07.06.2019 r. Ostateczne wystawienie ocen rocznych.
13.06.2019 r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

14. 06. 2019 r.

Powiadomienie o ocenach rocznych  w dzienniku elektronicznym  
(dotyczy klas I-VIII)

21.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

Inne

poczta

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl