tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

TERMINY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ UCZNIA

I PÓŁROCZE

12.01.2023 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za I okres - dotyczy klas 4-8

23. 01.2023 r. Ostateczne wystawienie ocen za I okres

26. 01.2023 r. 

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

27.01.2023 r. 

Powiadomienie o ocenach za I okres w dzienniku elektronicznym
(dotyczy klas 4-8)

01. 02. 2023 r.  Powiadomienie o ocenach na I okres rodziców uczniów klas 1-3

TERMIN

II PÓŁROCZE

25.05.2023 r.

Zebranie klas IV- VIII - informacja o przewidywanych ocenach  rocznych. 
Obecność rodziców obowiązkowa.

31.05.2023 r.

Zebranie klas I- III  - informacja o klasyfikacji rocznej.
Obecność rodziców obowiązkowa.

12.06.2023 r. Ostateczne wystawienie ocen rocznych.
15.06.2023 r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

19. 06. 2023 r. 

Powiadomienie o ocenach rocznych  w dzienniku elektronicznym  (dotyczy klas I-VIII)

23.06.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl