tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

TERMINY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ UCZNIA

I PÓŁROCZE

14.12.2017 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za I okres

08.01.2018 r. Ostateczne wystawienie ocen za I okres
11.01.2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

12. 01. 2018 r.

Powiadomienie o ocenach za I okres w zeszytach do informacji, w dzienniku elektronicznym
(dotyczy klas IV-VII)

01.02.2018 r. Zebranie z rodzicami klas I-III - informacja o klasyfikacji śródrocznej

TERMIN

II PÓŁROCZE

16.05.2018 r.

Zebranie klas IV - VII - informacja o przewidywanych ocenach  rocznych. 
Obecność rodziców obowiązkowa.

17.05.2018 r.

Zebranie klas I- III  - informacja o klasyfikacji rocznej.
Obecność rodziców obowiązkowa.

08.06.2018 r. Ostateczne wystawienie ocen rocznych.
13.06.2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

14. 06. 2018 r.

Powiadomienie o ocenach rocznych  w zeszytach do informacji, w dzienniku elektronicznym  
(dotyczy klas IV-VII)

22.06.2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

Inne

poczta

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl