tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

DRODZY UCZNIOWIE

Cieszymy się, że po długim okresie zajęć online w końcu się zobaczymy. Dlatego pierwszy dzień nauki stacjonarnej dla klas 4-8 będzie

SZKOLNYM DNIEM RADOŚCI.

17 maja 2021 r. - dla klas 4 i 6

20 maja 2021 r. - dla klas 5

24 maja 2021 r. - dla klas 7,8
W tym dniu czekają na Was na zajęciach szkolnych: gry planszowe, zabawy, rozmowy w kręgu, śpiew, działalność artystyczna, warsztaty, ćwiczenia integrujące, aktywność na boisku szkolnym, zajęcia w plenerze, wyjście na spacer, zadania proponowane przez Was (liczymy na Waszą kreatywność).

31 maja 2021 r. (poniedziałek) - Dzień Sportu Szkolnego, zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Szczegóły poznacie w późniejszym terminie na zajęciach wychowania fizycznego.

Od 31 maja do 8 czerwca 2021 r. w naszej szkole "Tydzień ulgi"  tj. 5 dni bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych w ramach kampanii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

KOCHANI!

Wracamy do szkoły!

Czekamy na Was.

Stawiamy na integrację.

Wspólnie spędzamy czas.

Wychodzimy na wycieczki i spacery.

Rozmawiamy ze sobą, słuchamy się i szanujemy.

Jeśli będziecie potrzebowali pomocy - jesteśmy dla Was.

Do zobaczenia w szkole

Zabierzcie ze sobą uśmiech i dobry humor. 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SP10

W kwietniu chętni uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych wykonali ciekawe, różnorodne prace z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (22.04.) Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło : „Przywróć naszą Ziemię”. Przypomina ono o konieczności dbania o środowisko, ponieważ działalność człowieka doprowadza do dewastacji planety i przez to brakuje miejsc służących nam do kontaktu z naturą. Pomimo pandemii i zdalnego nauczania nasi uczniowie nie zapomnieli o tej ważnej dacie. Światowy Dzień Ziemi ma uświadamiać społeczeństwu na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Uczniowie wykonując plakaty, zdjęcia przyrody, która walczy o swoje miejsce w mieście oraz tworząc projekty ogrodów- rozwijali swoją wrażliwość ekologiczną, a także kształtowali poczucie harmonii ze środowiskiem. Zwrócili również uwagę naproblemy związane z ekologią oraz ochroną naszej planety. Aktywność uczniów była interdyscyplinarna na pograniczu przyrody, geografii, biologii, plastyki oraz techniki- bardzo dziękujemy za zaangażowanie! 

Przyroda Wokół Nas, Przyłapana Przez Naszych Uczniów, Często W Niespodziewanych Miejscach.  

link do filmu poniżej

https://gopro.com/v/Qn4W1r9gWPgaX

Sesja zdjęciowa dla klas 1-3 odbędzie się 13 maja 2021 r. (czwartek) od godz. 8.30

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ofertą i i wskazanie wybranej propozycji rodzaju zdjęcia najpóźniej w dniu sesji. Informację należy przekazać wychowawcy. 

Cennik zdjęć - plik pdf

Oferta fotograficzna 2021 d

Zdalne nauczanie w roku szkolnym 2020/2021 w SP 10 w Koszalinie

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. w naszej szkole nauczanie w klasach 1-8 odbywa się w formie zdalnej. 

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie MEiN informujemy, że w tym czasie funkcjonować będzie świetlica szkolna dla uczniów,  których rodzice złożą wniosek i zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą albo: 

-realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

- wykonują działania ratownicze,

- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 - są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Opiekę świetlicową apewniamy również dzieciom posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zainteresowani Rodzice, którzy spełniają ww. warunek i nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom, proszeni są o założenie pisemnego wniosku do sekretariatu szkoły na co najmniej dwa dni przed terminem opieki świetlicowej. 

Wydrukowany i podpisany wniosek można złożyć w sekretariacie Szkoły albo przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wzór wniosku - plik pdf

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl