tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Szanowni Rodzice.

         Miło nam przekazać informację, że Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zaprasza Rodziców do udziału w Programie Umacniania Rodziny, którego   celem jest kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie. W ramach Programu organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci, prowadzone przez specjalistów, a także świadczone jest wparcie dla rodziców.

         Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Piłsudskiego 47, numer telefonu kontaktowego do organizatorów: 532 757 548. Na terenie naszej szkoły szczegółowych informacji o Programie udziela pedagog szkolny.

„Zdrowie i kryzysy psychiczne nastolatka”- profilaktyka zdrowia psychicznego

12 lutego 2021 roku dla rodziców uczniów klas VII-VIII naszej szkoły odbyły się warsztaty on-line na temat „Zdrowie i kryzysy psychiczne nastolatka”.Szkolenie zorganizowane było przez Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON, w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński”.   Spotkanie miało charakter edukacyjno-profilaktyczny, a celem jego było zwiększenie wiedzy rodziców w obszarze wzmacniania zdrowia psychicznego młodzieży oraz zminimalizowania wpływu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Klasy 1- 3- zajęcia stacjonarne według planu podanego przez wychowawcę. 

Lekcje odbywają się w wyznaczonej sali i zgodnie z wewnętrznymi procedurami.

Świetica szkolna wznawia opiekę nad uczniami w godz. 6.45 - 16.15. 

Prosimy o zapoznanie się z uaktualnionymi procedurami (zmiany zaznaczono czerwoną czcionką).

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - 19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie - plik pdf

Przypominamy!

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie domowej.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

Klasy IV - VIII nadal realizują nauczanie w formie zdalnej.

Zasady realizacji nauczania na odległość w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie w roku szkolnym 2020/2021 - klasy I - VIII - plik pdf

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl