tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Sesja zdjęciowa dla klas 1-3 odbędzie się 13 maja 2021 r. (czwartek) od godz. 8.30

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ofertą i i wskazanie wybranej propozycji rodzaju zdjęcia najpóźniej w dniu sesji. Informację należy przekazać wychowawcy. 

Cennik zdjęć - plik pdf

Oferta fotograficzna 2021 d

Zdalne nauczanie w roku szkolnym 2020/2021 w SP 10 w Koszalinie

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. w naszej szkole nauczanie w klasach 1-8 odbywa się w formie zdalnej. 

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie MEiN informujemy, że w tym czasie funkcjonować będzie świetlica szkolna dla uczniów,  których rodzice złożą wniosek i zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą albo: 

-realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

- wykonują działania ratownicze,

- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 - są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Opiekę świetlicową apewniamy również dzieciom posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zainteresowani Rodzice, którzy spełniają ww. warunek i nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom, proszeni są o założenie pisemnego wniosku do sekretariatu szkoły na co najmniej dwa dni przed terminem opieki świetlicowej. 

Wydrukowany i podpisany wniosek można złożyć w sekretariacie Szkoły albo przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wzór wniosku - plik pdf

Szanowni Rodzice.

         Miło nam przekazać informację, że Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zaprasza Rodziców do udziału w Programie Umacniania Rodziny, którego   celem jest kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie. W ramach Programu organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci, prowadzone przez specjalistów, a także świadczone jest wparcie dla rodziców.

         Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Piłsudskiego 47, numer telefonu kontaktowego do organizatorów: 532 757 548. Na terenie naszej szkoły szczegółowych informacji o Programie udziela pedagog szkolny.

„Zdrowie i kryzysy psychiczne nastolatka”- profilaktyka zdrowia psychicznego

12 lutego 2021 roku dla rodziców uczniów klas VII-VIII naszej szkoły odbyły się warsztaty on-line na temat „Zdrowie i kryzysy psychiczne nastolatka”.Szkolenie zorganizowane było przez Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON, w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński”.   Spotkanie miało charakter edukacyjno-profilaktyczny, a celem jego było zwiększenie wiedzy rodziców w obszarze wzmacniania zdrowia psychicznego młodzieży oraz zminimalizowania wpływu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl