tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów klas czwartych.

Szanowni Rodzice uczniów klas czwartych.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem prac związanych z przekazaniem uczniom przenośnych komputerów typu laptop. 

Można również zapoznać się z dokumentacją, którą będziecie Państwo podpisywać przed wydaniem laptopa. 

Harmonogram przekazania Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów klas IV laptopów - plik pdf

Dokumentacja, z którą Rodzice mogą się zapoznać przed wydaniem laptopa, co usprawni naszą współpracę w realizacji zadania:

1. Oświadczenia na potrzeby przekazania uczniów klasy IV szkoły podstawowej komputera przenośnego typu laptop - plik pdf

2. Oświadczenia o odmowie przyjęcia komputera przenośnego typu laptop - plik pdf

3. Klauzula informacyjna dla rodzica ucznia klasy IV dotycząca przekazania komputera przenośnego typu laptop na podstawie umowy - plik pdf

4. Umowa przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop - plik pdf

5. Umowa użyczenia komputera przenośnego typu laptop - plik

6. Protokół przekazania komputera przenośnego typu laptop - plik pdf

7. Karta gwarancyjna (36 miesięcy) - plik pdf

8. Ulotka opisująca konfiguracje dostarczonego notebooka ASUS B1502CBA - plik pdf

9. Opis sposobu zgłaszania napraw gwarancyjnych - plik pdf

W dniach 27, 28 września 2023 r. odbędzie się sesja zdjęciowa, w której mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie naszej szkoły. Prosimy Rodziców o przekazanie swoim pociechom albo wychowawcy oddziału informacji, które propozyje z oferty Państwo wybieracie. Można zaznaczyć wybór zdjęcia/ zdjęć na wydrukowanym cenniku.   

CENNIK ZDJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - plik pdf

HARMONOGRAM - plik pdf

 

OFERTA 10

OFERTA 10a

Szanowni Rodzice uczniów klas 4-8

Nasz szkoła - z inicjatywy przedstawiciela Rady Rodziców - przystąpiła do programu SZKOŁA ODPOWIEDZONA CYFROWO, realizowanego przez fundację Dbam o mój zasięg. Fundacja realizuje projekt badawczy pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI
W POLSCE.

Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych(10-19 lat), a jego celem
jest zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży.

Badanie jest anonimowe i dobrowolne, realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. Wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut, a uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania
używając do tego komputerów w szkole, w obecności nauczyciela prowadzącego.

Uzyskane wyniki stanowićbędą podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji i wdrożenia odpowiednich działań wychowawczo - profilaktycznych w naszej placówce.

Warunkiem przystąpienia dziecka do wypełnienia ankiety jest wyrażenie pisemnej zgody przez jego rodzica/ prawnego opiekuna. Druk deklaracji zgody będzie przekazany Państwu na najbliższym zebraniu z rodzicami 12 stycznia 2023 r. oraz udostępniony na szkolnej stronie internetowej.

Więcej informacji o projekcie MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI W POLSCE znajdą Państwo na www.mlodeglowy.pl Pytania można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynatorami realizowanego w szkole projektu są: Iwona Bielicka, Beata Czapla

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W BADANIU ANKIETOWYM W RAMACH PROJEKTU „MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W POLSCE” - plik pdf

Szanowni Rodzice uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024.

Listy oddziałów klas pierwszych dostępne są od 10 lipca br. w głównym holu szkoły.

Zapraszamy naszych Pierwszoklasistów wraz z rodzicami na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie. 

Rodzice zainteresowani opieką świetlicową proszeni są o złożenie wniosku wraz z kartą informacyjną do sekretariatu Szkoły do 18 sierpnia br. - wzory dokumnetów dostępne są na stronie szkoły z zakładce "dukumenty" lub "świetlica szkolna".  

Szanowni Rodzice,

od 1 stycznia 2023 r. opłata za jeden gorący posiłek w stołówce szkolnej w postaci zupy wynosi 4zł 50 gr.

Rodzice naszych uczniów zainteresowani korzystaniem przez ich dziecko z gorącego posiłku od styczna 2023 r. powinni:

- złożyć pisemny wniosek do 5 stycznia 2023 r. do sekretariatu szkoły - załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za ciepły posiłek ... - plik pdf

- uiścić stosowną opłatę od 1 stycznia do 5 stycznia 2023 r. na konto 41114021180000236310001010 (tytuł płatności: ciepły posiłek, imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza dziecko oraz nazwa miesiąca, za który dokonywana jest wpłata).

Zarządzenie Nr 736/2419/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 grudnia 2022 r. dotyczące wysokości opłaty za jeden gorący posiłek ucznia od stycznia 2023 r. - plik pdf

Regulamin w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za ciepły posiłek/obiad w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie - plik pdf

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl