tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Szanowni Rodzice Uczniów klas 1-8
1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkoły dla wszystkich klas 1-8.
2. Nauka w klasach 1-8 będzie odbywała się zdalnie za pomocą platformy Office 365 Team zgodnie z Regulaminem korzystania z platformy Microsoft Office 365 dla Edukacji przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie, który dostępny jest stronie internetowej szkoły sp10koszalin.pl
3. W klasach 1-8 zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
4. Na wniosek rodziców uczniów klas I–III uczęszczających do świetlicy, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, szkoła zapewnia opiekę w godzinach pracy świetlicy. Dla tych dzieci zorganizowane będą zajęcia lekcyjne na terenie szkoły.
5. Na wniosek rodziców pozostałych uczniów klas 1-3, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie nauki zdalnej, szkoła umożliwi odbycie tych zajęć na terenie placówki. .
6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 i 5 należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły albo za pomocą dziennika elektronicznego do wychowawcy oddziału.
7. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą odbywać się zdalnie na platformie Teams według ustalonego planu.
8. Zajęcia rewalidacyjne (kształcenie specjalne) będą odbywać się według ustalonego planu w formie zdalnej albo w formie stacjonarnej na terenie szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia.
9. Stołówka szkolna zawiesza swoją działalność na czas zdalnego nauczania.
10. Biblioteka szkolna będzie pełniła dyżur od w dniach 20-22.12. 2021 r. oraz 3-5.01. 2022 r. zgodnie z harmonogramem pracy nauczyciela bibliotekarza.
11. W przerwie świątecznej tj.: 23 grudnia oraz od 27 do 30 grudnia 2021 r. a także 7 stycznia 2022 r. (dzień wolny od zajęć dydaktycznych), szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas 1-3 w godzinach 7.00-16.00 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z zapisami statutu Szkoły § 35 punkt 11
12. Wniosek o opiekę świetlicową, o którym mowa z punkcie 11. należy złożyć w terminie do 21 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.
Beata Czapla - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl