tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Opowiadanie

1. Opowiadanie składa się z 3 części, które należy rozpocząć od akapitu

a) We wstępie przedstaw bohaterów wydarzeń, opisz miejsce wydarzeń, podaj czas w którym się odbyły wydarzenia.

b) W rozwinięciu opowiedz o wydarzeniach, wpleć wzmianki o uczuciach im towarzyszących, o wrażeniach, jakie wywołały. W rozwinięciu pamiętaj o eksponowaniu ruchu, akcji, tego, co się dzieje. Opowiadanie to przecież głównie akcja, relacjonowanie wydarzeń.

c) W zakończeniu podsumuj wydarzenia, napisz jak je oceniasz.

2. W opowiadaniu używaj czasowników ruchu, np.: nadjechał, podbiegł, wyruszył, odszedł

3. W opowiadaniu używaj wyrazów sugerujących następstwo czasowe, np.: przedtem, potem, później, po chwili, za dwa dni, po tygodniu

4. W opowiadaniu warto stosować wyrazy podgrzewające temperaturę, wprowadzające element zaskoczenia, np.: wtem, nagle, niespodziewanie, na szczęście

5. W opowiadanie można wpleść dialog, opis krajobrazu, przedmiotu, przeżyć wewnętrznych bohatera

6. Pamiętaj o poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej językowej i akapitach

Kryteria sukcesu

„+” jeżeli spełniono wymaganie

„-„ jeżeli nie spełniono wymagania

Wstęp – przedstawienie tematu opowiadania, jego bohaterów i miejsca zdarzeń

 

Rozwinięcie – opowiadanie o wydarzeniach

 

Zakończenie – podsumowanie wydarzeń, ocena

 

Przynajmniej trzy akapity

 

Trzymanie się podanego tematu tekst spójny

 

Opowiadanie o kolejnych wydarzeniach – relacjonowanie wydarzeń – układ chronologiczny

 

Poprawność ortograficzna

 

Poprawność interpunkcyjna

 

Poprawność językowa

 

 

 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl