tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Zaproszenie

- to niedużych rozmiarów karnecik, który zawsze należy wręczyć w kopercie

Zaproszenie nieoficjalne

Zaproszenie oficjalne

do koleżanek, kolegów, do bliskich znajomych, do rodziny

 

do naszych dalszych znajomych, do znajomych rodziców, do nauczycieli, dyrektora, do instytucji, urzędów

 

Stałe elementy zaproszenia

Metoda pięciu palców

Nadawca

Kto?

Odbiorca

Kogo?

Termin uroczystości

Kiedy?

Miejsce uroczystości

Gdzie?

Miejsce uroczystości

Z jakiej okazji?

 

1. Zaproszenie rozpoczyna formułka wstępna oraz informacja
o odbiorcy (imię i nazwisko osoby/osób, które zapraszamy).

2. W zwrocie do odbiorcy zaproszenia koniecznie trzeba użyć przymiotnika grzecznościowego: Kochana, Droga, Szanowna, Wielmożny itp.

3. W zaproszeniu należy użyć słowa zapraszam (jeżeli piszemy w swoim imieniu) lub zapraszamy (kiedy piszemy w swoim
i czyimś imieniu). Aby zaproszenie nie było odebrane jako chłodne, urzędowe, do słowa zapraszam należy dodać przymiotnik: serdecznie, uprzejmie.

4. W treści zaproszenia trzeba poinformować o rodzaju uroczystości (urodziny, bal, przyjęcie, przedstawienie) oraz podać dokładny termin (data – dzień, miesiąc, rok + godzina) i miejsce uroczystości (miejscowość, ulica, numer mieszkania, sali, pokoju).

5. Zaproszenie nie może być anonimowe. Zawsze trzeba je podpisać:

- imieniem (zaproszenie nieoficjalne)

- imieniem i nazwiskiem (zaproszenie oficjalne)

- kiedy nadawcą jest grupa osób, wtedy nie wymienia się wszystkich osób z imienia i nazwiska, tylko pisze się ogólnie, np.: uczniowie klasy II b, Samorząd Uczniowski

6. Zaproszenie musi być sporządzone estetycznie (nie może być skreśleń, brudnych plam, kartka musi być równo przycięta) i czytelnie (nie bazgroły).

Kryteria sukcesu

„+” jeżeli spełniono wymaganie

„-„ jeżeli nie spełniono wymagania

  1. informacja: Kto zaprasza  (nadawca)
 

Jest informacja: Kogo zaprasza (adresat)

 

Jest informacja: Kiedy odbędzie się uroczystość (dzień, miesiąc, rok + godzina)

 
  1. informacja: Gdzie odbędzie się uroczystość (miejscowość, ulica, numer mieszkania, sali, pokoju).
 
  1. informacja: Z jakiej okazji odbywa się uroczystość
 

Występuje słowo klucz „zapraszam/ zapraszamy”

 

Zwroty grzecznościowe napisane wielką literą

 

Jest wykonane estetycznie (nie ma skreśleń, brudnych plam) i czytelnie (nie bazgroły)

 

Poprawność ortograficzna

 

Poprawność interpunkcyjna

 

Poprawność językowa

 

Przykładowe zaproszenie:

   Klasa IIa serdecznie zaprasza Panią Annę Kowalską na przedstawienie przygotowane przez naszą klasę z okazji
Dnia Matki.

   Spektakl odbędzie się w naszej szkole, w sali gimnastycznej, 26 maja 2012 r. o godz. 16.00.

   Byłoby nam miło, gdyby zachciała Pani przyjąć nasze zaproszenie.

Uczniowie klasy IIa

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl