tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Spotkania z rodzicami i terminy przekazywania ważnych informacji 

07.09.2023 r.
czwartek                      
Zebrania klas I - zapoznanie z wymaganiami SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców

 

21.09.2023 r.      czwartek                      

Zebranie z rodzicami klas II- VIII – zapoznanie z wymaganiami SZO, wybory przedstawicieli do Rady  Rodziców.  Zapoznanie rodziców uczniów klas ósmych z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (informacja umieszczona również na szkolnej stronie internetowej). Złożenie wychowawcy klasy pisemnej deklaracji  dotyczące wyboru  języka obcego nowożytnego, z którego uczeń uczy się  w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zamierza przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (deklaracja na druku przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

16.11.2023 r. czwartek Dzień otwarty szkoły I- VIII
do 21.11. 2023 r.  Przedstawienie rodzicom uczniów klas ósmych zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną dostosowań warunków i form przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty
07.12.2023 r. czwartek 16:30-17:30 Zebrania I - III
7.12.2023 r.
czwartek 18:00-19:00
Zebrania  IV-VIII- Powiadomienie o przewidywanych ocenach na I okres
do 14.02.2024 r. Złożenie dyrektorowi szkoły pisemnej informacji o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (/ deklaracja na druku złożonym we wrześniu 2023)
07.03. 2024 r.  czwartek Zebranie z rodzicami klas I– III. 

14.03.2024 r.
czwartek 

Zebrania z rodzicami klas IV - VIII   -  powiadomienie o ocenach na I okres
16.05.2024 r. czwartek Zebrania klas IV - VIII - Informacja o przewidywanych ocenach rocznych
23. 05.2024 r.
środa

Zebranie klas I - III - Informacja o przewidywanych ocenach  rocznych

17.06.2024 r. poniedziałek

Informacja w dzienniku elektronicznym o zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną ocenach  rocznych uczniów klas 1-8

do 21.06. 2024 r. Przekazanie informacji o  terminie egzaminów poprawkowych

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl