tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2023/24

1.

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych  dla uczniów klas 4-8  w dzienniku elektronicznym 

04.12.2023 r.

2. Poinformowanie rodziców uczniów klas 4-8 o przewidywanych ocenach śródrocznych podczas zebrań z rodzicami  07.12.2023 r.

3.

Ostateczne wystawianie ocen za I okres

08. 01.2024 r.

4.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

11. 01.2024 r. 

5. Informacja w dzienniku elektronicznym o zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 12.01.2024 r.

6.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas 4-8  w  dzienniku elektronicznym

13.05.2024 r. 

7. Poinformowanie rodziców uczniów klas 4-8 o przewidywanych ocenach rocznych podczas zebrania z rodzicami  16.05.2024 r.
Poinformowanie rodziców uczniów klas 1-3 o przewidywanych ocenach rocznych podczas zebrania z rodzicami 23.05.2024 r. 

7.

Ostateczne wystawianie rocznych ocen w dzienniku elektronicznym

10.06.2024 r.

8.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

13.06.2024 r.

9.  Informacja w dzienniku elektronicznym o zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną rocznych ocenach  klasyfikacyjnych 17.06.2024 r. 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl