tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

TERMINY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ UCZNIA

I PÓŁROCZE

07.12.2023 r.

Informacja o przewidywanych ocenach za I okres - dotyczy klas 4-8

08. 01.2024 r. Ostateczne wystawienie ocen za I okres

11. 01.2024 r. 

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

12.01.2024 r. 

Powiadomienie o ocenach za I okres w dzienniku elektronicznym
(dotyczy klas 1-8)

TERMIN

II PÓŁROCZE

16.05.2024 r.

Zebranie klas IV- VIII - informacja o przewidywanych ocenach  rocznych. 
Obecność rodziców obowiązkowa.

23.05.2024 r.

Zebranie klas I- III  - informacja o klasyfikacji rocznej.
Obecność rodziców obowiązkowa.

10.06.2024 r. Ostateczne wystawienie ocen rocznych.
13.06.2024 r.

Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

17. 06. 2024 r. 

Powiadomienie o ocenach rocznych  w dzienniku elektronicznym  (dotyczy klas I-VIII)

21.06.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl