tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

OGŁOSZENIE DYREKTORA

w sprawie wyrobienia duplikatu świadectwa/ukończenia, legitymacji szkolnej

 

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia oryginału świadectwa/legitymacji, uczeń powinnien złożyć w sekretariacie szkoły:

- podanie kierowane do dyrektora szkoły

- LEGITYMACJA: 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty 9,00 zł

- ŚWIADECTWO: dowód wpłaty 26,00 zł

- wymiana legitymacji szkolnej z tytułu zmiany adresu/zmiany nazwiska: 1 aktualne zdjęcie, dokument potwierdzający zmianę adresu/nazwiska - bezpłatnie

 

Wpłaty proszę kierować na konto Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie

74 1140 1137 0000 2363 1000 1001

Wzory do pobrania:

- wymiana legitymacji

- duplikat legitymacji

- duplikat świadectwa

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl