tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

WF z klasą – szkolna debata 24 X 2013 roku

Debata w- f z klas

 

Do debaty szkolnej przygotowywaliśmy się podczas lekcji wychowania fizycznego w formie dyskusji. Chętni uczniowie wykonali plansze z hasłami dotyczącymi lekcji wychowania fizycznego. Debata odbyła się 24.10.2013 r. na 2 i 3 lekcji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Fryderyka Chopina w Koszalinie. Udział w niej wzięli wszyscy uczniowie z klas III-VI (około 230 uczniów).

 

Debata w- f z klas.jpg zdjcie 2

 

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły pani Beata Czapla, wicedyrektor – pani Dorota Niedbała, nauczyciele wychowania fizycznego: Lidia Aziewicz, Helena Pacynko oraz nauczyciele różnych przedmiotów opiekujący się klasami. Przed przystąpieniem do dyskusji dyrektor szkoły pani B. Czapla przypomniała zebranym uczniom wartości ważne dla społeczność koszalińskiej „dziesiątki”. Są to: wzajemna odpowiedzialność za efektywne uczenie się, szacunek dla drugiego człowieka, poczucie należności – szkoła jest nasza, kreatywność i sport. Przypomniano również, iż w naszej szkole odbywa się szereg zadań, imprez rekreacyjno – sportowych dzięki którym promuje się wśród społeczności lokalnej edukacyjną wartość sportu.Następnie nauczyciele wychowania fizycznego panie: Lidia Aziewicz i Helena Pacynko podały cel spotkania i poprowadziły debatę.Debata przyjęła formę burzy mózgów. Głos zabierali chętni uczniowie, którzy przez mikrofon prezentowali swoje wypowiedzi, pomysły. Wszystkie propozycje zapisywano na przygotowanych planszach. Pierwsza część rozważań polegała na prezentacji tego, co się podoba na lekcjach wychowania fizycznego oraz co się nie podoba. Druga część - po przerwie - to zgłaszanie przez uczniów swoich propozycji - co chciałby zmienić na zajęciach wychowania fizycznego. Następnie dzieci pracowały w zespołach klasowych, w celu wyboru jednego zadania spośród 6 propozycji, które powinno być w pierwszej kolejności realizowane w naszej placówce. Uczniowie zdecydowali, że nauczyciele i dyrekcja szkoły powinni pochylić się i udoskonalić pracę w następujących obszarach: „zainicjować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne”, „ożywić sportowo całą gminę np. przez wykorzystanie Orlików”, „zmienić sposób oceniania na lekcjach WF (opisowo, z naciskiem na postępy)”.

Zapisy z przebiegu spotkania, propozycje oraz wnioski uczniów notowała nauczycielka wychowania fizycznego pani Helena Pacynko, będąca koordynatorem programu w naszej szkole 

 Debata w- f z klas.jpg zdjcie 3

Co nam się podoba:

  • Gramy w różne gry.
  • Zawody sportowe na lekcji wf.
  • Robimy gimnastykę.
  • Dużo biegamy.
  • Uczymy się grać w różne gry.
  • Mamy 2 godz. lekcji wychowania fizycznego pod rząd.
  • Dużo pracy w zespole.
  • Lubimy gry: zbijany, kwadrant, murarz.
  • Uczymy się, jak robić rozgrzewki.
  • Robimy skok wzwyż.
  • Podobają nam się zajęcia na Orliku.
  • Lubimy ruch.
  • Bardzo nam się podobają festyny sportowo- rekreacyjne.
  • Lubimy lekcje z naszymi nauczycielami wychowania fizycznego.
  • Lubimy rywalizację.
  • Trzecie klasy lubią wychowania fizycznego na sali gimnastycznej ( klasy I-III ćwiczą na korytarzu).
  • Lubimy dyscyplinę.
  • Lubimy SKS.
  • Lubimy wszystkie zajęcia sportowe.
  • Lubimy grać w nowe gry.
  • Debata w- f z klas.jpg zdjcie 4 bis

Co nam się nie podoba:

   • Nie zawsze chcemy grać w piłkę nożną, a chcemy w badmintona.
   • Gdy jest głośno i Pani krzyczy.
   • Jest jedna lekcja wychowania fizycznego dziennie, wolimy dwie pod rząd.
   • Lekcje wychowania fizycznego na korytarzu szkolnym.
   • Za mało lekcji wychowania fizycznego.
   • Gra w siatkówkę z dziewczynami – (brak podziału na grupy w klasach do 25 uczniów).
   • Nie gramy w piłkę nożną, bo mamy wf z dziewczętami.
   • Nie chcemy ćwiczyć z dziewczynami , a dziewczyny z chłopcami – klasy łączone.
   • Testy sprawności na wf.
   • To, że nie ma lekcji wf z powodu imprez i uroczystości szkolnych odbywających się na sali gimnastycznej.
   • To, że nie możemy korzystać z natrysków – zbyt krótka przerwa.
   • Nie ma SKS w piłkę nożną dla chłopców.
   • Nie ma SKS z siatkówki.
   • Trzecie klasy za mało zbijaka, za mało zawodów.
   • Nie chcemy odpowiedzialności zbiorowej.
   • Nie można wnosić picia na salę gimnastyczną.
   • Wf na środkowych lekcjach.
   • Za mało zajęć na basenie.
   • Mniej ćwiczeń – więcej grania.
   • Propozycje zmian:

    1. Lekcje na basenie.
    2. Więcej gier.
    3. Więcej lekcji wf.
    4. Więcej gier zespołowych.
    5. Wf na Orliku częściej.
    6. Więcej zawodów dla klas sportowych.
    7. SKS z piłki nożnej.
    8. Aby można było wnosić picie na salę.
    9. Otwarta sala gimnastyczna w czasie przerwy.
    10. Muzyka na rozgrzewce.
    11. Zrobić grupy dziewcząt i chłopców osobno, nie łączyć.
    12. Dowolny strój na wf.
    13. Więcej turniejów klasowych.
    14. Jeden dzień w tygodniu – uczniowie wybierają co będą robić na lekcji wf.
    15. Więcej rywalizacji między klasami.
    16. Wf na lodowisku.

    Spośród 6 propozycji zadań do realizacji w obecnym roku szkolnym uczniowie wybrali: zainicjować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

   • Debata w- f z klas.jpg zdjcie 5
   • Wnioski z dyskusji:

    • Uczniowie naszej szkoły bardzo lubią lekcje wychowanie fizyczne – tylko 3 osoby na pytanie „ kto nie lubi wychowania fizycznego” podniosły rękę.
    • Wypowiedzi były bardzo mądre i przemyślane.
    • Uczniowie klas trzecich chętnie się wypowiadali, mają ciekawe pomysły.
    • Widać było duże zaangażowanie uczniów i chęć współpracy, w celu zwiększenia w naszej szkole atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego.
    • Debata w- f z klas.jpg zdjcie 6
    • Koordynator programu: Helena Pacynko

     

 

 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl