tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Nasza szkoła w programie „BEZPIECZNA  SZKOŁA”

W roku szkolnym 2014/2015, tak jak w latach poprzednich, nasza szkoła uczestniczy w  programie Policji Zachodniopomorskiej pn. „BEZPIECZNA  SZKOŁA”.                                               
 W ramach programu w szkole podejmowane s
ą inicjatywy profilaktyczne skierowane  na eliminowanie agresji, przemocy i uzależnień wśród dzieci. Działaniami są objęci także nauczyciele, którzy uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez nadkomisarza Roberta Faryniarza z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Tematem prelekcji były prawne aspekty agresji i przemocy wśród dzieci. Celem realizowanych przedsięwzięć jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa naszych uczniów.

 

Bezpieczna szkoa zd.1

Bezpieczna szkoa zd.2

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl