tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

DNI    PROFILAKTYKI    „ŻYJMY MĄDRZE I  ZDROWO”

Zgodnie z Programem Profilaktyki Szkoły nasi uczniowie systematycznie biorą udział w inicjatywach mających na celu promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Zrealizowane działania pn. Dni Profilaktyki „Żyjmy mądrze i zdrowo”, zgodnie z nowymi tendencjami w obszarze profilaktyki, skierowane były na organizowanie aktywności i czynnego działania dzieci. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach z wychowawcami nt. „Co to znaczy żyć mądrze i zdrowo”, a także brali udział w konkursie plastycznym pn. „Dbam o swoje zdrowie”. W klasach IV-VI wychowawcy przeprowadzili zajęcia nt. „Od czego można się uzależnić?”, ponadto dzieci miały możliwość uczestniczenia w konkursie plastycznym pn. „Znak graficzny zakazujący korzystania z telefonu komórkowego”. Dnia 26 października przeprowadzono w szkole akcję „Dzień bez telefonu komórkowego”. W celu zwiększenia umiejętności społecznych uczniów  w klasach V-VI odbyły się warsztaty psychoedukacyjne, dotyczące skutecznej komunikacji i asertywności nt. „Umiem odmawiać” , przeprowadzone przez socjoterapeutkę, panią Kingę Lange. Uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z pedagog szkoły Iwoną Bielicką nt. „Substancje szkodliwe i nieszkodliwe dla naszego zdrowia”. Wszyscy uczniowie klas II-VI mieli możliwość wykazania się wiadomościami w konkursie wiedzy nt. „Żyjmy mądrze i zdrowo” , który przeprowadziła pani Ewelina Gruszeczka. Podsumowaniem Dni Profilaktyki były Ogólnoszkolne zawody sportowe  w kwadranta, jako forma promowania wśród uczniów pozytywnych działań będących alternatywą dla zachowań ryzykownych. Rozgrywki sportowe zorganizowały panie Katarzyna Matusz i Lidia Aziewicz, przy współudziale nauczycieli wychowania fizycznego.

zd.1

zd.2

zd.4

zd.5

zd.6

zd.3

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl