tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Szanowni Rodzice uczniów klas 4-8, w dniach 17 - 29 maja 2021 r. odbywać się będzie nauka w formie hybrydowej, a od 31 maja 2021 r. wraca nauczanie w formie stacjonarnej. 

Harmonogram organizacji nauki hybrydowej w klasch 4-8 od 17 maja do 29 maja 2021 r. - plik pdf

List, prośba do Rodziców - plik pdf

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID - 19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie - plik pdf

Przypominamy!

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub kwarantannie domowej.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl