tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

ROK SZKOLNY 2017/2018

DYREKCJA SZKOŁY 

dyrektorBeata Czapla

wicedyrektorDorota Niedbała (klasy IV-VI)

wicedyrektor - Joanna Kurek (klasy I - III)

PEDAGOG SZKOLNY 

- Iwona Bielicka

Grono pedagogiczne

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- Dorota Kościuszko - Cienkowska - wych. kl I a,

- Monika Sieląg - wych kl. I b,

- Agnieszka Bernecka - wych. kl. I c, 

- Renata Roman - wych. kl. II a, 

- Jolanta Terlecka - wych. kl. II b,

- Joanna Kurek - wych. kl. III a, 

- Elżbieta Kurek - wych. kl. III b,

- Joanna Fejstrowicz - wych. kl. III c,  

- Bożena Wilkowska - wych. kl. III d, 

- Monika Jaśkiewicz - wych. kl. II e,

WYCHOWAWCY KLAS IV - VII

- Anna Kapistyńska - IV a

- Ewa Skok - IV b

- Danuta Kullass - IV c

- Helena Pacynko - IV d

- Katarzyna Matusz - V a

- Dorota Nawrot - V b

- Beata Brzezińska - V c

- Magdalena Chałat - VI a

- Maja Ochryniuk - VI b

- Anna Antkowiak - VI c

- Roman Stępniak - VI d

- Sylwia Czapska - VII b

- Przemysłwa Pacynko - VII d

 JĘZYK POLSKI

- Anna Kapustyńska - kl. IV a, IV d, V b, VII a ,

- Danuta Kullass - kl. IV c, V c, VI b

- Anna Cichocka - kl. IV b, VI c, VII b, świetlica 3 godz. 

- Jarosław Zdun - V a, VI a, VI d, VII c  

JĘZYK ANGIELSKI

- Magdalena Chałat - kl. IV a, IV b, IV c IV d (grupa zaawansowana), V c,  VI a, VI d (grupa średniozaawansowana),

- Katarzyna Jarząbkowska - kl. I a, I b, I c, II a, II b, III a, III b, III c, III d, III e

- Agnieszka Wrzask - kl. V a (grupa średniozaawansowana), VI b (grupa średniozaawansowana), VI c, VI d (grupa zaawansowana), VII a, VII b (grupa średniozaawansowana), VII c (grupa zaawansowana)

- Dorota Nawrot  - kl. IV d (grupa średnizaawansowana), V a (grupa zaawansowana), V b , VI b (grupa zaawansowana), VII b (grupa zaawansowana), VII c (grupa średniozaawansowana), 

MATEMATYKA

- Maja Ochryniuk - kl. V b, VI b, VII b, VII c,   

- Katarzyna Matusz - kl. IV a, V a, V c, VI a, VII a

- Ewa Skok - kl. IV b, IV c, IV d, VI c,, informatyka IVb  

HISTORIA

- Sylwia Czapska - kl. IV a, IV b, IV c, IV d, V a, V b, V c, VI b, VI c, VI d, VII b 

- Zbigniew Dąbkowski - VI a, VII , VII c

PRZYRODA

- Jolanta Drzewiecka - IV a, IV b, V a, V b, VI b, VI d 

- Anna Antkowiak- kl.IV c, IV d, V c,  VI a, VI c, VIc,

BIOLOGIA

- Jolanta Drzewiecka - VII c, 

- Anna Antkowiak - VII a, VII b 

PLASTYKA

- Beata Brzezińska - kl. IV b, VI b, VI c, VII a, VII b, VII c 

- Patrycja Dannemann - Dziekiewicz - IV d, VI a, VI d

- Renata Roman - IV a, IV c

MUZYKA

- Beata Brzezińska - kl. IV - VII

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

- Roman Stępniak - kl. V a, V b, V c, VI a, VI b, VI c, VI d, 

INFORMATYKA

- Roman Stępniak - IV a, IV c, IV d, VII a, VII b, VII c

- Ewa Skok - IV b

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

- Helena Pacynko - kl. IV d (dziewczęta), V a (dziewczęta), VI d (dziewczęta), basen - III b, III d

- Anna Szyntar - kl. IV c, V b, VII b (dziewczęta) 

- Aleksandra Talarczyk - kl. IV a, IV b 

- Grzegorz Dudek -  kl. V a (chłopcy), VI d (chłopcy), VII c (chłopcy), zajęcia sportowe ŻAK 6 godz.,

- Przemysław Pacynko - kl. IV d (chłopcy), V c, VI b, VII c (dziewczęta) 

- Piotr Trepka - kl. VI a, VI b, VII a, VII b (chłopcy), basen - III a, III c, III e

Wychowanie do życia w rodzinie 

- Monika Sieląg - kl. IV, VI

- Jolanta Drzewiecka - kl. V, VII

RELIGIA

-Bogumiła Gawrońska - kl. I - III, kl. IV c, IV d

-Bogusława Grześków (w zastępstwie Krystyna Pawłowska) - kl. IV a, IV b, V a, V b, V c, VI a, VI b, VI c, VI d, VII a, VII b, VII c

ETYKA

- Agnieszka Łukasz

ŚWIETLICA

- Aleksandra Kuśmierska 

- Kinga Lange

- Gertruda Łucka

- Katarzyna Pozorska

- wspomagają: Mariola Sztachel, Anna Szyntar, Sylwia Czapska, Anna Cichocka

BIBLIOTEKA

- Agnieszka Łukasz

- Mariola Sztachel

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

- Agnieszka Kalinowska - 8 godz.,

- Patrycja Dannemann - Dziekiewicz- 2 godz. 

- Renata Roman - 2 godz. 

LOGOPEDIA 

- Dorota Kościuszko - Cienkowska

- Małgorzata Soroka

Inne

poczta

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl