tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

ROK SZKOLNY 2018/2019

DYREKCJA SZKOŁY 

dyrektorBeata Czapla

wicedyrektorDorota Niedbała (klasy IV-VIII)

wicedyrektor - Joanna Kurek (klasy I - III)

PEDAGOG SZKOLNY 

- Iwona Bielicka

Grono pedagogiczne

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- Agnieszka Wysocka - wych. kl. I a

- Monika Sieląg - wych. kl. I b

- Agnieszka Bernecka- wych. kl. I c  

- Renata Roman - wych. kl II a

- Jolanta Terlecka - wych kl. II b

- Monika Jeśkiewicz - wych. kl. II c 

- Elżbieta Kurek - wych. kl. III a 

- Bożena Wilkowska - wych. kl. III b

- Joanna Fejstrowicz - wych. kl. III c 

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII

- Maja Ochryniuk - IV a

- Magdalena Chałat - IV b

- Anna Antkowiak - IV c

- Weronika Królik - V a

- Anna Bujak - V a

- Sylwia Kalicka - VI a

- Anna Szyntar - VI b

- Przemysław Pacynko - VI c

- Jolanta Drzewiecka - VI d

- Anna Lipiec - VI e

- Anna Kapustyńska - VII a

- Ewa Skok - VII b

- Renata Puławska - VII c

- Helena Pacynko - VII d

- Katarzyna Matusz - VIII a

- Dorota Nawrot  - VIII b

- Beata Brzezińska - VIII c

 JĘZYK POLSKI

- Anna Kapustyńska - kl. IV b, VII a, VIId, VIII b 

- Danuta Kullass - kl. IV c, V a, V b, VI e, VII c

- Sylwia Kalicka - VI d, VII b, I okres: VI a, VI c,

- Paulina Preckajło - od II okresu: VI a, VI c, 

- Katarzyna Sterczyńska - IV a, VI b 

- Jarosław Zdun - VIII a, VIII c

JĘZYK ANGIELSKI

- Anna Bujak - IV a , IV c (grupa średniozaawansowana), V b, VI c (grupa zawansowana), VIII a (grupa średniozaawansowana)

- Magdalena Chałat - kl. IV , V a (grupa zaawansowana), VII a, VII b, VII c,  VII d (grupa zaawansowana)

- Katarzyna Jarząbkowska - kl. I a, I b, I c, II a, II b, II c, III a, III b, III c 

-Anna Lipiec - kl. VI a, VI b, VI c ( grupa średniozaawansowana), VI d, VI e

- Dorota Nawrot - kl. IV c (grupa zawansowana), V a (grupa średnizawansowan), VII d (grupa śerdniozawansowana), VIII a (grupa zaawansowana), VIII b, VIII c

JĘZYK NIEMIECKI

- Ewa Drela - kl. VII, VIII

MATEMATYKA

- Maja Ochryniuk - kl. IV a, IV c, VI a, VI d, VIII b

- Katarzyna Matusz - kl. IV b, VI v, VI c, VII a, VIII a, VIII c

- Ewa Skok - kl. VI b, VII b, VII c, VII d

- Agnieszka Kaproń  - kl. V a, V b, VI e

HISTORIA

- Renata Puławska - 4 a, 4 b, 4 c, VI a, VI c, VII a, VII b, VII c, VII d, VIII a, VIII b, VIII c 

- Sylwia Czapska - V a, V b, VI b, VI d, VI e

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ( WOS)

- Anna Gasiuk - kl. VIII a, VIII b, VIII c

PRZYRODA

- Anna Antkowiak- kl. IV a, IV b, IV c, 

BIOLOGIA

- Jolanta Drzewiecka - V a, VI d, VI e,  VII a, VII b, VIII a, VIII b

- Anna Antkowiak - V b, VI a, VI b, VI c, VII c, VII d, VIII c

 FIZYKA

- Grzegorz Adler - kl. VII  i VIII 

CHEMIA

-Anna Antkowiak - kl. VIII C 

-Monika Suchowierska - Rachwalska  - kl. VII a, VII b, VII c, VII d, VIII a, VIII b 

GEOGRAFIA

-Dorota Niedbała  - kl. V a, VII a, VII b, VIII a, VIII b

-Paweł Segień - kl. V b, VI a, VI b, VI c, VI d, VI e, VII c, VII d, VIII c

PLASTYKA

- Beata Brzezińska - kl. IV a, IV b, VI c, VII a, VII b, VII c, VII d

- Olszewska Dorota -  VI a, VI b, VII a

- Renata Roman - V a, V b, VI d 

- Anna Szymańska - IV c, VI a, VI b, VI e,

TECHNIKA

-Dorota Olszewska - kl. IV-VI

MUZYKA

- Beata Brzezińska - kl. IV - VII

INFORMATYKA

- Roman Stępniak - kl. V a, V b,  VI a, VI b, VI c, VI d, VII a, VII b, VII c, VII d, VIII a, VIII b, VIII c 

- Grzegorz Adler - IV a, IV b, IV c (dziewczynki + chłopcy) 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

- Helena Pacynko - kl. IV a, VI c (dziewczęta), VII d (dziewczęta), VIII a (dziewczęta)

- Anna Szyntar - kl. VI b, VI e, VII a, VII c, III b (basen)

- Grzegorz Dudek -  kl. IV c (dziewczęta), VII d (chłopcy), VIII a (chłopcy),zajęcia sportowe ŻAK 6 godz.

- Przemysław Pacynko - kl. V b, VI a, VI c (chłopcy), VIII c 

- Piotr Trepka - kl. IV b, IV c (chłopcy), VII b, VIII b, III c (basen) 

- Weronika Królik - kl. II a, V a, VI d, III a (basen)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

-Maria Biernacka - kl. VIII

DORADZTWO ZAWODOWE

-Renata Puławska - kl. VII i VIII

Wychowanie do życia w rodzinie 

- Jolanta Drzewiecka - kl. IV, V, VI, VII, VIII

RELIGIA

-Bogumiła Gawrońska - kl. I - III, kl. IV a, IV b, IV c

- Kinga Pawłowska-  V a, V b, VI a. VI b, VI c. VI d, VI e, VII c, VII d, VIII a, VIII b, VIII c

-Kamila Lenart - Rogala - kl. VII a, VII b

ETYKA

- Jurand Barlik

ŚWIETLICA

- Anna Szymańska

- Beata Tyżaj

- Renata Kaczmarek

- Anna Bryła

- Aleksandra Kuśmierska

-Weronika Królik

- Monika Suchowierska - Rachwalska

- Agnieszka Bernecka

BIBLIOTEKA

- Agnieszka Łukasz

LOGOPEDIA 

- Joanna Kurek

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

- Izabela Nowak

- Gertuda Łucka 

- Alicja Korolewicz

- Agnieszka Wysocka

- Adriana Sztuba

- Monika Jaśkiewicz

- Monika Sieląg

- Pauliba Preckajło (II okres)

- Anna Hossa 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

- Izabela Nowak

- Gertruda Łucka 

- Agnieszka Kalinowska 

-Alicja Korolewicz 

- Monika Sieląg

- Monika Jaśkiewicz

-Edyta Szaraniec

- Magdalena Chałat

- Anna Hossa 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl