tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

ROK SZKOLNY 2018/2019

DYREKCJA SZKOŁY 

dyrektorBeata Czapla

wicedyrektorDorota Niedbała (klasy IV-VIII)

wicedyrektor - Joanna Kurek (klasy I - III)

PEDAGOG SZKOLNY 

- Iwona Bielicka

Grono pedagogiczne

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- Elżbieta Kurek - wych. kl. I a

- Bożena Wilkowska - wych. kl. I b

- Joanna Fejstrowicz - wych. kl. I c  

- Dorota Kościuszko - Cienkowska - wych. kl II a

- Monika Sieląg - wych kl. II b

- Agnieszka Bernecka - wych. kl. II c 

- Renata Roman - wych. kl. III a 

- Jolanta Terlecka - wych. kl. III b  

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII

- Paulina Preckajło - IV a

- Anna Szyntar - IV b

- Rafał Marciniak - IV c

- Jolanta Drzewiecka - IV d

- Anna Lipiec - IV e

- Anna Kapustyńska - V a

- Ewa Skok - V b

- Danuta Kullass - V c

- Helena Pacynko - V d

- Katarzyna Matusz - VI a

- Grzegorz Dudek  - VI b

- Beata Brzezińska - VI c

- Magdalena Chałat - VII a

- Maja Ochryniuk - VII b

- Anna Antkowiak - VII c

- Roman Stępniak - VII d

- Agnieszka Wrzask - VIII a

- Piotr Trepka - VIII b

- Przemysłwa Pacynko - VIII c

 JĘZYK POLSKI

- Anna Kapustyńska - kl. V a, V d, VI b, VIII a ,

- Danuta Kullass - kl. IV e, V c, VI c, VII b

- Paulina Preckajło - kl. IV a, IV c, IV d, V b, VIII b

- Agnieszka Ostrowska( w zast. za K. Łukawską) kl. IV b, VII c 

- Jarosław Zdun - VI a, VII a, VII d, VIII c  

JĘZYK ANGIELSKI

- Magdalena Chałat - kl. V a, V b, V c V d (grupa zaawansowana), VI c,  VII a, VII d (grupa średniozaawansowana),

- Katarzyna Jarząbkowska - kl. I a, I b, I c, II a, II b, II c, III a, III b

- Agnieszka Wrzask - kl. VI a (grupa średniozaawansowana), VII b (grupa średniozaawansowana), VII c, VII d (grupa zaawansowana), VIII a, VIII c (grupa zaawansowana)

- Armand Gil ( w zast. za D.Nawrot) - kl. V d (grupa średnizaawansowana), VI a (grupa zaawansowana), VI b , VII b (grupa zaawansowana), VIII b, VIII c (grupa średniozaawansowana), 

-Anna Lipiec - kl. IV a, IV b, IV c ( grupa zaawansowana i średniozaawansowana), IV d, IV e

JĘZYK NIEMIECKI

-Aleksandra Klukowska - kl. VIII a, VIII b, VIII c

- Ewa Drela - kl. VII a, VII b, VII c, VII d

MATEMATYKA

- Maja Ochryniuk - kl. VI b, VII b, VII d, VIII b, VIII c,   

- Katarzyna Matusz - kl. V a, VI a, VI c, VII a, VIII a

- Ewa Skok - kl. V b, V c, V d, VII c

- Oliwia Świdroń - kl. IV a, IV b, IV c, IV d, IV e

HISTORIA

- Krzysztof Joda ( w zast. za S.Czapską)- kl. IV a, IV b, IV d, IV e, V a, V b, V c, V d, VI a, VI b, VI c, VIII b 

- Rafał Marciniak - IV c, VII a, VII b , VII c, VII d, VIII a, VIII c

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ( WOS)

-Rafał Marciniak - kl. VIII a, VIII b, VIII c

PRZYRODA

- Jolanta Drzewiecka -  IV d, IV e, VI a, VI b

- Anna Antkowiak- kl. IV a, IV b, IV c, VI c

BIOLOGIA

- Jolanta Drzewiecka - V a, VII b, VII d, VIII c

- Anna Antkowiak - V c, V d, VII a, VII c, VIII a, VIII b 

- Agnieszka Bernecka - kl. V b

FIZYKA

- Grzegorz Adler - kl. VII  i VIII 

CHEMIA

-Jerzy Jasiakiewicz - kl. VIII 

-Joanna Hałasa - kl. VII 

GEOGRAFIA

-Dorota Niedbała  - kl. VII a, VII b, VIII a, VIII b, VIII c

-Paweł Segień - kl. V a, V b, V c, V d, VII c, VII d

PLASTYKA

- Beata Brzezińska - kl. IV c, V d, VI c, VII b, VII c, VII d

- Olszewska Dorota -  VI a, VI b, VII a

- Renata Roman - IV a, IV b, IV d, IV e, V a, V b, V c

TECHNIKA

-Dorota Olszewska - kl. IV-VI

MUZYKA

- Beata Brzezińska - kl. IV - VII

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

- Roman Stępniak - VI a, VI b, VI c 

INFORMATYKA

- Roman Stępniak - kl. IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, V a, V c, V d, VII a, VII b, VII c, VII d, VIII a, VIII b, VIII c 

- Ewa Skok - V b

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

- Helena Pacynko - kl. IV c (dziewczęta), V d (dziewczęta), VI a (dziewczęta), VII d (dziewczęta)

- Anna Szyntar - kl. IV b, IV e, V c basen III a i III b

- Aleksandra Talarczyk - kl. V a, V b 

- Grzegorz Dudek -  kl. IV c (chłopcy), VI a (chłopcy), VI b, VIII c (chłopcy), zajęcia sportowe ŻAK 6 godz. kl. III, IV i starsze,

- Przemysław Pacynko - kl. IV a, V d (chłopcy), VI c, VII b, VIII c (dziewczęta) 

- Piotr Trepka - kl. VII a, VII c,VII d (chłopcy), VIII a, VIII b 

- Weronika Królik - kl. IV d

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

-Maria Biernacka - kl. VIII

DORADZTWO ZAWODOWE

-Mariola Włodarczyk - kl. VII i VIII

Wychowanie do życia w rodzinie 

- Monika Sieląg - kl. IV a, IV b, kl. V i kl. VII

- Jolanta Drzewiecka - kl. IV c, IVd, IV e i kl. VI i VIII

RELIGIA

-Bogumiła Gawrońska - kl. I - III, kl. IV d, IV e

- Krystyna Pawłowska-  VI c, VII a, VII b, VII c, VII d, VIII a, VIII b, VIII c

-Kamila Lenart - Rogala - kl. IV a, IV b, IV c, V a, V b, V c , VI a, VI b

ETYKA

- Agnieszka Łukasz

ŚWIETLICA

- Aleksandra Kuśmierska 

- Anna Szymańska

-Weronika Królik

- Aleksandra Mac

-Monika Jaśkiewicz

- wspomagają: Katarzyna Jarząbkowska, Jolanta Terlecka

BIBLIOTEKA

- Agnieszka Łukasz

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

- Gertuda Łucka - kl. II b, IV b, V c

-Alicja Korolewicz kl. V b

- Anna Hossa - kl. VII c

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

- Gertruda Łucka - 6 godz.

- Agnieszka Kalinowska - 4 godz.,

- Olszewska Dorota- 2 godz. 

- Renata Roman - 2 godz. 

-Alicja Korolewicz - 2 godz.

- Anna Hossa - 2 godz.

-Edyta Szaraniec - 2 godz.

LOGOPEDIA 

- Joanna Kurek

Inne

poczta

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl