tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Zapraszamy od zapoznania się z dokumentacją szkoły:

Kliknij aby pobrać niewielki program do czytania plików pdf - Foxit Reader

- Zakres zadań pielęgniarki szkolnej - plik pgf

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - plik pdf

- Kodeks Życia Szkoły - plik pdf

- Statut Szkoły - plik pdf

Regulamin w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za ciepły posiłek /obiad w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie - plik pdf

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia wysokości opłaty dziennej za jedengorący posiłek ... - pil pdf

- Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie - plik pdf

- Program wychowawczo - profilaktyczny- plik pdf

- Regulamin Pracy SP nr 10 w Koszalinie - plik pdf

Regulamni Organizacyjny SP 10 nr 10 w Koszalinie - plik pdf

- Regulamin w sprawie wypadków osób pozostających pod opieką szkoły - pik odf

- Procedura postępowania wobec dziecka chorego na cukrzycę - plik pdf

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy wśród ucznia/uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie - plik pdf

-Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia- plik pdf

- Regulamin pracy biblioteki szkolnej - plik pdf

- Procedura organizacji i udzielania pomocy psychogiczno - pedagogicznej w SP 10 - plik pdf

- Procedura organizacji, kształcenia i opieki dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w SP 10 - plik pgf

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego - plik pdf

- Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw - plik pdf

- Regulamin w zakresie organizowanych przez szkołę wycieczek / wyjść z uczniami- plik pdf

- Regulamin dyżurów nauczycieli w SP 10 - plik pdf

- Regulamin przydzielania i organizowania doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli SP 10 w Koszalinie- plik pdf

- Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - plik pdf

- Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły - plik do pobrania

- Wniosek o przyjęcie ucznia do SP 10 dziecka z Ukrainy - plik pdf

- Regulamin świetlicy szkolnej - plik pdf  

- Wniosek o przyjecie ucznia do świetlicy szkolnej - plik do pobrania

- Wniosek o organizację opieki świetlicowej dla dziecka podczas dni wolnynych od zajęć dydktycznych - plik do pobrania

- Karta informacyjna dotycząca ucznia zapisanego do świetlicy szkolnej - plik do pobrania

- Polityka ochrony danych osobowych - plik pdf

- Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi słuzącymi do przetwarzania danych osobowych - plik pdf

- Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie - plik pdf 

- Regulamin korzystania z platformy Microsoft Office 365 dla Edukacji przez nauczycieli i uczniów SP 10 w Koszalinie - plik pdf 

- Microsoft Teams - instrukcja dla ucznia i rodzica - plik pdf

Regulamin pracy zdalnej - plik pdf

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl