tel.: (094)340-20-36 lub 342-56-31 fax (094)340-20-36

sp10koszalin@wp.pl ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

ROK SZKOLNY 2022/2023

DYREKCJA SZKOŁY 

dyrektorBeata Czapla (klasy 1-3 - obszar edukacji, klasy 7-8 - obszar edukacji i obrzar wychowawczy + świetlica)

wicedyrektorDorota Niedbała (klasy 4-6 obszar edukacji i obszar wychowawczy + biblioteka)

wicedyrektor - Joanna Kurek (klasy 1-3 - obszar wychowawczy + klasy 108 pomoc psychologiczno - pedagogiczna + klasy 1-8 kształcenie specjalne)

PEDAGOG SZKOLNY 

- Iwona Bielicka

PSYCHOLOG 

- Agnieszka Satro

PEDAGOG SPECJALNY 

Izabela Nowak

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- Renata Roman - wych. kl 1a

- Jolanta Terlecka - wych kl. 1b

- Monika Jeśkiewicz - wych. kl. 1c

- Elżbieta Kurek - wych. kl. 2a

- Bożena Wilkowska - wych. kl. 2b

- Joanna Fejstrowicz - wych 2c

- Dorota Kościuszko - Cienkowska - wych. kl. 3a 

- Monika Sieląg - wych. kl. 3b

- Agnieszka Bernecka- wych. kl. 3c  

WYCHOWAWCY KLAS IV - VIII

- Anna Michalska - 4a

- Renata Puławska - 4b

- Magdalena Chałat - 4c

- Anna Szymańska - 5a

- Beata Brzezińska - 5b

- Dorota Nawrot - 5c

- Agata Zglinicka - 6a

- Kamila Łukawska - 6b

- Anna Antkowiak - 6c

- Weronika Królik (w zastępstwie Helena Pacynko) - 7a

- Agnieszka Kaproń - 7a

- Sylwia Kalicka - 8a

- Anna Szyntar - 8b

- Przemysław Pacynko - 8c

- Piotr Trepka- 8d

- Anna Lipiec - 8e

 JĘZYK POLSKI

- Anna Kapustyńska (w zastępstwie Lucyna Koziołowska)- kl. 4a, 4c, 5c 

- Danuta Kullass - kl. 4b, 5a, 6c

- Sylwia Kalicka - 7b, 8a, 8d

- Kamila Łukwska - 5b, 6a, 6b 

- Jarosław Zdun - 7a, 8b, 8c, 8e 

JĘZYK ANGIELSKI

- Magdalena Chałat - kl. 4a (grupa zaawansowane), 4c, 5b (grupa zaawansowana), 6b (grupa średniozawansowana) 7a (grupa zaawansowana), 8d

- Katarzyna Jarząbkowska - kl. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c 

- Anna Lipiec - kl. 4b (grupa średniozaawansowana), 6b (grupa zaawansowana), 8a (grupa zaawansowana), 8b, 8c (grupa średniozaawansowana), 8e

- Anna Michalska - 4a (grupa średniozaawansowana), 5b (grupa średniozaawansowana), 6a, 6c (grupa średniozaawansowana), 7b, 8c (grupa zaawansowana)

- Dorota Nawrot - kl. 4b (grupa zaawansowana), 6c (grupa zaawansowana), 7a (grupa średniozaawansowana), 8a (grupa średniozaawansowana)

JĘZYK NIEMIECKI

- Ewa Drela - kl. 7-8

MATEMATYKA

- Agnieszka Kaproń - kl. 5c, 7a, 7b, 8b, 8e

- Katarzyna Matusz (w zastępstwie  Roman Gałka) - kl. 4a, 4b, 4c, 5a, 6b

- Agata Zglinicka - kl. 5b, 6a, 6c, 8a, 8c, 8d

HISTORIA

- Renata Puławska - 4b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e 

- Sylwia Czapska - 4a, 4c, 5a, 5b, 5c,  6a, 6b, 6c, 7a, 7b

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ( WOS)

- Renata Puławska - 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

PRZYRODA

-Anna Antkowiak- kl. 4c

- Jolanta Drzewiecka - kl. 4a, 4b

BIOLOGIA

- Anna Antkowiak - 5b, 6b, 6c, 7b, 8a, 8b, 8c 

- Jolanta Drzewiecka - 5a, 7a, 8d, 8e

- Agnieszka Bernecka - 5c

FIZYKA

- Paweł Gorczyński - kl. 7 - 8

CHEMIA

-Anna Antkowiak - kl. 8a, 8b, 8c

- Maryta Tomczyk- kl. 7a,7b, 8d, 8e

GEOGRAFIA

-Dorota Niedbała  - kl. 5a, 5b, 6b, 6c, 7a, 8a

-Paweł Segień - kl. 5c, 6a, 7b, 8b, 8c, 8d, 8e

PLASTYKA

- Beata Brzezińska - kl. 4a, 4b, 4c, 5b, 6a, 6b

- Anna Szymańska - kl. 5a, 5c, 6c, 7a, 7b 

TECHNIKA

-Anna Szymańska - kl. 4-6

MUZYKA

- Beata Brzezińska - kl. 4-7

INFORMATYKA

- Roman Stępniak - kl. 4-8

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

- Helena Pacynko - kl. 4a (dziewczęta), 7a (chłopcy) ZAK

- Anna Szyntar - kl. 3b (basen), 4c, 5c, 6a, 6b (dziewczęta), 7a (dziewczęta), 8b

- Grzegorz Dudek -  kl. 4a (chłopcy), 4b (dziewczęta), 5a, 6c (dziewczęta), ŻAK

- Przemysław Pacynko - kl. 3c (basen), 4b (chłopcy), 5b, 7b, 8c (dziewczęta), 8c (chłopcy)

- Piotr Trepka - kl. 3a (basen), 6b (chłopcy), 6c (chłopcy), 8a, 8d, 8e

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

-Maria Biernacka - kl. 8a, 8b, 8c, 8d

DORADZTWO ZAWODOWE

-Reneta Puławska kl. 7-8 

Wychowanie do życia w rodzinie 

- Monika Sieląg - kl. 4-8

RELIGIA

-Bogumiła Gawrońska - kl. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 6a

- Kinga Pawłowska - kl. 5a, 5b, 5c, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e 

-Kamila Lenart - Rogala - kl. 5a, 5b, 8a, 8b 

ETYKA

- Agnieszka Łukasz

ŚWIETLICA

- Beata Tyżaj

- Małgorzata Jaśkiewicz

- Paula Maciukiewicz

- Aleksandra Widak

- Aleksandra Kobierska - Sokół

- Anna Szymańska

BIBLIOTEKA

- Agnieszka Łukasz

LOGOPEDIA 

- Joanna Kurek

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

- Izabela Nowak

- Gertuda Łucka 

- Alicja Korolewicz

- Dorota Przewłocka

- Izabela Stachura

- Bożena Wilkowska

- Agnieszka Wysocka

- Adriana Sztuba

- Monika Jaśkiewicz

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

- Monika Jaśkiewicz-

- Gertruda Łucka 

- Agnieszka Łukasz

- Alicja Korolewicz 

- Izabela Nowak

- Dorota Przewłocka

- Izabela Stachura

- Edyta Szaraniec

- Agnieszka Wysocka

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl