tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Nasza szkoła prowadzi wiele zajęć pozalekcyjnych poszerzających zainteresowania uczniów

i rozwijające ich wrodzone umiejętności.

 

Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

i to nie tylko dla uczniów klas IV - VIII, ale także dla uczniów klas I - III.

ZAPRASZAMY

na zajęcia pozlekcyjne w roku szkolnym 2023/2024 


Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2023/24


Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl