tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Zapisy nowych uczniów do szkoły prowadzi

SEKRETARZ SZKOŁY  Lucyna Stankiewicz
od poniedziałku do piątku od 8.00 - 14.00
 
Harmonogram naboru do klasy pierwszej określa Zarządzenie nr 926/3171/24 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2024 r. - poniżej link do zarządzenia.
 
 
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest w Koszalinie elektronicznie przez portal edukacyjny - link poniżej
 
 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie uczy myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać, tworzyć w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia, tolerancji i współpracy. Naszą misją jest: tworzenie przyjaznego środowiska uczenia się, wspieranie rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, otwartość na zmiany zachodzące we współczesnym świecie i potrzeby najbliższego środowiska, promowanie edukacyjnej wartości sportu. Od września nauczyciele klas pierwszych rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego "Zakodowane pierwszaki".

 Poznaj naszą wyjątkową "dziesiątka"

https://youtu.be/oGSppPgaLL4

 Pierwszaki zapraszają do SP 10 w Koszalinie

https://drive.google.com/file/d/1tNh9AhdFoCs1n-ntxzdwACIVkN7kspSc/view?usp=sharing

 MOCNE STRONY SZKOŁY TO:

1. Szkoła po termomodernizacji - nowa, kolorowa elewacja, nowoczesna wentylacja mechaniczna i instalacja grzewcza.  

2. Szkoła bezpieczna architektonicznie – niski budynek, dzieci klas I-III mają sale w oddzielonym pawilonie. 

3. Położenie szkoły: bezpieczny dojazd, ograniczony ruch pojazdów samochodowych. 

4. Obiekt szkolny jest monitorowany wewnątrz i na zewnętrz. 

5. Atrakcyjny duży plac zabaw wybudowany w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła”. 

6. Boisko „Orlik” – boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki.

7. Przyjazna przestrzeń edukacyjna dostosowana do pracy z dziećmi, w tym sześcioletnimi: przestronne sale lekcyjne odpowiednio dostosowane do potrzeb edukacyjnych i rekreacyjnych dzieci, wyposażone w sprzęt multimedialne oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne, dwie sale gimnastyczne, rozległe tereny rekreacyjno-sportowe, biblioteka, dwie świetlice. 

8. Wielostanowiskowe sale komputerowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w nowoczesny sprzęt (tablica interaktywna, projektor, laptopy, komputery). 

9. Wykorzystywanie od pierwszej klasy technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK). Wdrożenie innowacji pedagogicznej "Zakodowane pierwszaki" z wykorzystaniem m.in. robotów Photon, Blue-bot. 

10. Dwie, duże sale do zajęć świetlicowych wyposażone w pomoce z rządowego projektu „Radosna Szkoła”. 

11. Świetlice w wydzielonej części szkoły z podziałem na grupy wiekowe, pracujące w godz. od 6.45 do 16.15.  

12. W ramach zajęć świetlicowych: zabawy, gry, m in. z wykorzystaniem podłogi interaktywnej, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe,  zajęcia na świeżym powietrzu, dodatkowe zajęcia komputerowe, pomoc w nauce. 

13. "E-kiosk" dostępny dla wszystkich. 

14. Możliwość wykupienia śniadań w sklepiku szkolnym i obiadów w stołówce. 

15. Kreatywni i doświadczeni nauczyciele, zaangażowani w swoją pracę z dziećmi, realizujący ciekawe innowacje i projekty edukacyjne wyzwalające aktywność uczniów. 

16. Najlepsza w mieście kadra trenerska w koszykówce (trenerzy I i II stopnia). 

17. Zajęcia języka angielskiego i zajęcia komputerowe od klasy pierwszej. 

18. Klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego: specjalizacja – koszykówka.

19. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, m.in.: zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, terapeutyczne), kółka zainteresowań (taneczne, wokalne, sportowe, matematyczne, przyrodnicze, recytatorskie, polonistyczne, nauka języka migowego). 

20. Systematyczna współpraca z Policją, MOPS-em, Klubem Szachowym HETMAN, Szkołą Językową CONTRAKT, Szkołą Tańca SZCZEPAN, PCK, WOŚP, UNICEF, Klubami Sportowymi: KSKK, ŻAK, AZS. 

21. Bogate tradycje szkolne: uroczyste pasowanie na ucznia, na czytelnika, Dzień pluszowego misia, spotkania wigilijne oraz imprezy m. in.: Festyn rodzinny, Przegląd inscenizacji klasowych "Szopik", Dzień sportu, Mikołajkowe potyczki sportowe, Asy z IV klasy. 

22. Realizacja projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych" dofinansowanego z funduszy europejskich. 

23. Realizacja programów m. in.: „Szkoła ucząca się”, "Ocenianie kształtujące", "Rozwijanie umiejętności nauczania", „Program dla szkół" - mleko, owoce i warzywa w szkole, „Bezpieczna szkoła”, „Przyjaciele Gryfusia, „Klub Bezpiecznego Puchatka” „Między nami kobietkami”, „Lepsza szkoła”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Cukierki”, „Cała Polska czyta dzieciom”, "Spójrz inaczej", "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz", "Szlachetna paczka", "Ratowniczek pomaga ci pomagać", "Ja i mój uśmiech". 

24. Posiadane certyfikaty i tytuły: "Szkoła Ucząca Się", "Ocenianie kształtujące", " Świetlica szkolna przyjazna uczniowi", „Szkoła z klasą”, „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła bez przemocy”, „Optymistyczny Start Szkolny”, „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, „Nasza szkoła promuje zdrowy styl życia”, „Bezpieczne wakacje”, 

25. Członkostwo w „Klubie Szkół UNICEF”.

 ŚWIETLICA SZKOLNA

Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz.6.45 - 16.15

Rodzice zainteresowany udziałem swjego dziecka w zajęciach świetlicowych muszą złożyć w sekretariacie szkoły albo w śwetlicy szkolnej następujące dokumenty:

1) WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KOSZALINIE - wzór wiosku znajduje się w zakładce "Świetlica szkona" (po prawej górnej stronie) 

2) KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

oraz zapoznać się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

Obwód Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie obejmuje następujące ulice:

1. Cypriana Kamila Norwida

2. Doktora Andrzeja Zientarskiego

3. Feliksa Nowowiejskiego

4. Fryderyka Chopina

5. Henryka Wieniawskiego

6. Jana Kochanowskiego

7. Jutrzenki

8. Karola Szymanowskiego - od nr 20 do końca - strona parzysta, od nr 13 do końca - strona nieparzysta

9. Księżycowa

10. Leśna

11. Michała Ogińskiego

12. Mieczysława Karłowicza

13. Mikołaja Reja

14. Romualda Traugutta

15. Słupska

16. Tadeusza Sygietyńskiego

17. Tęczy

18. Tytusa Chałubińskiego

19. Władysława Broniewskiego

20. Zgoda

21. Zorzy

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl