tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

 

Wszystko zaczęło się w 1959 roku.

Na skraju miasta, u zbiegu ulic Chopina i Karłowicza,Przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych Ignacy Loga - Sowiński, w towarzystwie władz Koszalina i licznie zgromadzonych mieszkańców,  wmurował akt erekcyjny pod budowę nowej Szkoły Podstawowej nr 10 – 242. pomnika 100-lecia Państwa Polskiego.

Budowa placówki  trwała dwa lata. Wygląd budynku (główne ściany  – od fundamentów po dach – były zbudowane z 3500 szklanych tafli oprawionych w metalowe ramy)  i jego otoczenie (pięknie zagospodarowany ogród i sad) kojarzył się ze „szklanymi domami” z  „Przedwiośnia”, dlatego szkole nadano imię Stefana Żeromskiego.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał w jej murach 1 września 1961 roku. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 692 uczniów w 18 oddziałach. Opiekę nad nimi sprawowało 27 nauczycieli. Kierownikiem szkoły był wówczas mgr Bogusław Planutis.

Szkoła Podstawowa nr 10 przez wiele lat była wizytówką Koszalina. Utworzono w niej bezrejonowe klasy artystyczne o wielu profilach. Działał chór szkolny, balet, zespół mandolinistów, akordeonistów i gitarzystów oraz „Zielony Szczep” - jedna z najliczniejszych i najlepiej pracujących organizacji harcerskich w kraju. Świadczy o tym fakt, że w roku szkolnym 1963/64 zuchów i harcerzy z „Dziesiątki” odwiedził ówczesny Minister Obrony Narodowej  Marian Spychalski i przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. W 1967 roku  „Zielony Szczep” otrzymał sztandar ufundowany przez Radę Przyjaciół Harcerstwa.

Pod koniec lat 60. w „Dziesiątce” rozpoczął się trudny okres. Gwałtownie wzrosła liczba uczniów -  było ich  ponad 1400. Klasy liczyły po 40  i więcej dzieci. Lekcje często trwały do godz. 20.00.  Mimo to, szkoła była wiodącą placówką dydaktyczno-wychowawczą w regionie. Swoją pozycję zawdzięczała znakomitemu gronu pedagogicznemu kierowanemu przez mgr Czesława Kuińskiego (od 1964 do 1970 roku). Pedagodzy  SP 10 organizowali lekcje otwarte dla nauczycieli z innych placówek. Zajęcia pokazowe, klasy eksperymentalne oraz klasy artystyczne były wysoko oceniane przez wizytatorów ministerialnych, a także doceniane przez ówczesne władze państwowe, włącznie z Przewodniczącym Rady Państwa.

W roku szkolnym 1970/71 warunki pracy w  SP 10 poprawiły się. Około 500 uczniów przeniosło się do nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 11 w Koszalinie. Zmniejszyło się także grono pedagogiczne z 45 do 35 pedagogów oraz zmienił się dyrektor, został nim mgr Eugeniusz Górzyński.

Pojawiły się jednak nowe problemy. Budynek - wymarzony przezpatrona szkoły, nauczycieli i uczniów „szklany dom” - nie wytrzymał próby czasu i nadmorskiego klimatu. Szklane ściany pawilonów trzeba było zastąpić cegłą. Rozpoczęty w 1976 roku remont szkoły, a właściwie przebudowa,  trwał 3 lata. Uczniowie i nauczyciele korzystali z gościnności „Jedenastki”. Pracowali na drugiej zmianie.

Szkoła zmieniła swój profil  – zrezygnowała z  klas artystycznych i skoncentrowała się na wychowaniu fizycznym. Na efekty tej działalności nie trzeba było długo czekać.

W 1978 roku – drużyna dziewcząt zdobyła Mistrzostwo Polski Szkół Podstawowych w Koszykówce. Rok później prezydent miasta nadał SP 10 status „Szkoły Sportowej”, co było uhonorowaniem sukcesów młodzieży i ich trenerów w lekkoatletyce i piłce koszykowej.

Na stanowisko dyrektora szkoły został powołany  mgr wychowania fizycznego Wojciech Jobda, a po objęciu przez niego funkcji prezesa Szkolnego Związku Sportowego (1983 r.), dyrektorem SP 10 został mgr Tadeusz Turowski.

Na karty historii szkoły wpisuje się kolejne ważne wydarzenie.

20 listopada 1983 roku – w Dzień Patrona - Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar z wizerunkiem Stefana Żeromskiego. Odtąd jest on symbolem istnienia i tożsamości SP 10  - towarzyszy jej w ważnych momentach życia.

Lata 80. to ponowny wzrost liczby uczniów „Dziesiątki”, spowodowany kolejnym wyżem demograficznym. Liczba ich oscylowała w granicach 1000,  a nauczycieli w przedziale 50 - 60. Poprawiła się baza dydaktyczna szkoły. Wybudowano drugą salę gimnastyczną, powstała pierwsza pracownia komputerowa. W szkole działało wiele kół zainteresowań, w tym przedmiotowe, teatralne, komputerowe, instrumentalne, balet, chór …

W 1986 roku dyrektorem szkoły został mgr Jerzy Dziubasik (pełnił tę funkcję przez 23 lata). W 1988 roku szkoła obchodziła 10 - lecie nadania profilu sportowego. O słuszności tej decyzji świadczy 6 wygranych turniejów w ramach Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży, a także tytuły wicemistrzyń Polski w koszykówce i mistrzyń Akademickiego Związku Sportowego w 1980 roku. W tym czasie prowadzono specjalny nabór do klas sportowych o profilu piłki koszykowej. Dobra baza szkoleniowa (szkoła posiadała dwie sale gimnastyczne, dwa boiska asfaltowe do piłki ręcznej i siatkowej, boisko trawiaste do piłki nożnej, trzy skocznie, 300- metrową bieżnię), doświadczona kadra trenerska i, co najważniejsze, utalentowana młodzież pozwala do dziś odnosić liczne sukcesy sportowe w rejonie, w województwie, a także na arenie ogólnopolskiej.
Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku w szkole zachodzą radykalne zmiany. „Dziesiątka stała się 6 - letnią szkołą podstawową. W roku szkolnym 1998/1999  jej mury opuścili uczniowie klas VII, idąc do pierwszej klasy gimnazjum, a w następnym roku edukację ukończyły ostatnie klasy VIII. Nauczyciele z wytężonym wysiłkiem przystąpili do wdrażania reformy oświaty. Kultywując dotychczasowe tradycje, opracowali własny program działań dydaktyczno-wychowawczych, ukierunkowany na:

- demokratyczne kierowanie życiem szkoły

- wszechstronną edukację i rozwój uczniów

- rozbudzanie i zaspokajanie ich potrzeb i zainteresowań

- rozwój sprawności fizycznej i profilaktykę.

Szkoła przyjęła ustrój republiki szkolnej. Dyrektor pełnił funkcję prezydenta, opiekun Samorządu Uczniowskiego był premierem, klasy IV-VI stanowiły poszczególne ministerstwa, którymi kierowali ministrowie – wychowawcy klas. Uczniowie w drodze demokratycznych wyborów powołali Parlament Uczniowski z marszałkiem na czele. Ponadto powstała Rada Szkoły, Rada Rodziców i Uczniowski Klub Sportowy.

W 2005r. SP 10 przystępuje do Stowarzyszenia Innowacyjnych Szkół. Opracowuje i wdraża innowacje i własne programy autorskie, m. in.:  Chętnie pójdziemy do szkoły, którym obejmuje dzieci z najstarszych grup sąsiednich przedszkoli oraz trzyletni program edukacji europejskiej klas IV-VI  Europa bez granic.Przy bibliotece powstaje Szkolne Centrum Informacji Europejskiej i Klub Wiedzy Eureka, który wydaje biuletyn edukacyjny Brukselka. Wszyscy uczniowie zostają objęci nauką języka obcego. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem pracowni multimedialnych.

Szkoła poszerza i wzbogaca ofertę zajęć pozalekcyjnych, szkolny kalendarz imprez i działania profilaktyczne.

Organizuje cykliczne konkursy: „Koszalin- moja mała Ojczyzna”, „Szkolne debiuty”, „Symbole Rzeczypospolitej”, „Omnibus Roku”, „Superczytelnik Roku” , „Piosenki naszych rodziców”, „SzOPiK” czyli Szkolny Otwarty Przegląd Inscenizacji Klasowych, „Czy wiesz…?”, „Mały Europejczyk” oraz ogólnoszkolne turnieje recytatorskie, wiedzy o książce, pięknego czytania. Dużym zainteresowaniem cieszą się też międzyszkolne konkursy: wiedzy olimpijskiej „One World -One Dream”, „Asy z IV klasy” – turniej matematyczno-sportowy, „Mikołajkowe Potyczki” dla klas I i przedszkolaków. Powstaje „Galeria U”, gdzie prezentowane są prace plastyczne uczniów.

Niezwykle atrakcyjnymi imprezami, w których biorą udział wszyscy uczniowie są, m.in.: „Dzień Języków Obcych”, „Podróże w przeszłość” – żywe lekcje historii, „Wszyscy mamy sukcesy” – semestralne podsumowania osiągnięć klas, „Cała szkoła czyta dzieciom”, Światowy Dzień Książki i Pluszowego Misia, Szkolny Dzień Sportu, Dzień Ziemi, Święto Flagi i Patrona Szkoły, kiermasze, loterie, festyny rodzinne, debaty o różnorodnej tematyce z udziałem zaproszonych gości.

Podobnie jak przed laty  szkoła prowadzi liczne koła zainteresowań. Szkolny Klub Sportowy organizuje wielodyscyplinowe zajęcia dla klas III-VI. Systematycznie działa chór szkolny i wiele kół: przedmiotowe, komputerowe,  plastyczne, teatralne, dziennikarskie, miłośników czytania, introligatorskie, szachowe, języka migowego, koło PCK i LOP, zespoły taneczne.

Ważną sferą działalności szkoły staje się wychowanie profilaktyczne, realizowane przy szerokiej współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Akcje: „Znam swoje prawa i obowiązki”, „Jestem bezpieczny w szkole i poza nią”, „Tydzień życzliwości”, „Tydzień bez agresji”, „Hodujemy drzewko szczęścia”, „Zdrowiej jesz, lepiej żyjesz”, „Żyj zdrowo i sportowo”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Dzieci w sieci” „Biblioterapia”  - to tylko niektóre formy działań.

Działaniom profilaktycznym towarzyszą różnorodne akcje charytatywne, podejmowane przez Samorząd Uczniowski, takie jak: „Pomagamy dzieciom z Kongo”, „Góra grosza”, „Z pomocą ci do twarzy” , „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, „Wyprawka dla żaka”, kwesta uliczna „Żonkil” (na rzecz koszalińskiego hospicjum).

Jak na szkołę z klasami usportowionymi przystało – systematycznie modernizowana jest baza do rozwoju fizycznego uczniów. W  2010 roku placówka otrzymała nowoczesne (setne w kraju) boisko sportowe „Orlik 2012”. Jego otwarcia dokonał Prezydent Koszalina Mirosław Mikietyński i poseł RP Stanisław Gawłowski. Wkrótce po tym wydarzeniu  powołano klasę  o profilu piłki nożnej przy współpracy z klubem sportowym KKPN „Bałtyk” Koszalin.

Na terenie szkoły – z inicjatywy radnego Tomasza Bernackiego (absolwenta SP 10), przewodniczącego Rady Osiedla „Wspólny Dom” Tadeusza Motyczyńskiego, dyrektora placówki Beaty Czapli oraz  dzięki przychylności władz miasta -  zastępców prezydenta Miasta Koszalina pana Przemysława Krzyżanowskiego i pana Andrzeja Jakubowskiego - urządzono ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Codzienne działania  szkoły, oprócz władz miasta Koszalina,  wspierają rodzice uczniów oraz inne życzliwe osoby i instytucje. Niektórzy z nich otrzymali honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Są to p. Jolanta Skulich – st.asp. KMP Koszalin (2000 r.), p. Przemysław Richter – dyrektor przedsiębiorstwa „SKANDIA SA” (2001 r.), p. Krzysztof Kuncer (2001 r.), KOSZALIŃSKA TELEWIZJA KABLOWA MAX (2003 r.), p. dr Jan Zdanowski (2005 r.), p. Bernard Krupski – Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie (2008 r.), p. Tadeusz Turowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie w latach 1983 – 1986 (2008 r.), p. Karol Żłobiński – przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w 1983 r. (2008 r.), p. Tomasz Bernacki – radny miasta Koszalina (2009 r.), p. Artur Wezgraj – Kanclerz Politechniki Koszalińskiej (2010 r.)

Prowadzona działalność dydaktyczno-wychowawcza SP 10 procentuje. Jej uczniowie odnosili i odnoszą liczne sukcesy. Oto niektóre ważniejsze osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat funkcjonowania szkoły.

Edukacyjne

Uczniowie „Dziesiątki” wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w olimpiadach wiedzy przedmiotowej i ogólnej na różnych szczeblach. Przykłady: 13 laureatów i 5 finalistów konkursów kuratoryjnych i Małych Olimpiad Przedmiotowych w roku szk. 2007/2008, 9 laureatów I i II stopnia (w tym I miejsce na szczeblu wojewódzkim) w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” (2007 r.), I miejsce w Polsce w VI edycji konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” (2008 r.) - uczniowie w nagrodę odwiedzili Brukselę, IV miejsce w Polsce w konkursie języka angielskiego „Albus”, I miejsce w kategorii klas III w Ogólnopolskich Mistrzostwach „Tabliczki mnożenia” (2010 r.), uzyskanie tytułu „Mistrzowska Drużyna Wiedzy Historycznej” za trzykrotne zwycięstwo w międzyszkolnym konkursie „Władcy Polski”, „Polska i świat w XX i XXI wieku” (2011 r.).

Artystyczne

Wychowankowie SP 10 są widoczni nie tylko w konkursach wiedzy, ale także w przeglądach twórczości artystycznej. Dowodem na to są laureaci I i II miejsc kilku międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali piosenki dzieci i młodzieży: „O Bursztynową Nutkę”, „Piosenki Majki Jeżowskiej” (2008), „Wocaliada” (2010), piosenki żeglarskiej „Szum”, III miejsca w Polsce w Małym Konkursie Recytatorskim („Brązowy Klucz do Wszechświata”), I miejsca  w telewizyjnym konkursie „Instrument i śpiew”, I miejsca w rejonowym i wyróżnienia w wojewódzkim przeglądzie szkolnych zespołów teatralnych (2009r.), uzyskanie przez uczennicę tytułu „Największy talent wokalny Koszalina” (2011r.). Od wielu lat odnosimy również sukcesy w twórczości plastycznej, m.in.: II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „W labiryncie wyobraźni”( 2010r.), I miejsca w ogólnopolskich konkursach „Dzieci walczącej stolicy –Powstanie Warszawskie” i „Alternatywne źródła energii” ( 2009r.).

Sportowe

Od chwili wprowadzenia klas o profilu sportowym szkoła odnosiła znaczące sukcesy, np.:
II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w koszykówce  (w 1994 ), I miejsce chłopców w Mistrzostwach Polski w Minikoszykówce (1995r.) oraz I miejsce chłopców i III miejsce dziewcząt w Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki „CHIO CUP”, I miejsce dziewcząt i II  chłopców w Finale Wojewódzkim IMS w Minikoszykówce ( 2008r.), II miejsca w Finale Wojewódzkim w IV-boju LA (2008, 2009r.), II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych (2010 r.) . Na podkreślenie zasługuje również zajęcie przez SP 10 I miejsca w 2009r. i II miejsca w 2010 r.  w ogólnopolskim konkursie „Dzień dla zdrowia, dzień dla sprawności” zorganizowanym przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Ministerstwo Sportu.

Na przestrzeni 50 lat w szkole pracowało setki nauczycieli, którzy wychowali tysiące młodych koszalinian. Wielu z nich pełni ważne funkcje w naszym mieście,  wielu jest znanych nie tylko w kraju.  Znamienne, że duża liczba absolwentów SP 10 wybrała zawód nauczyciela.

Oto niektóre nazwiska absolwentów „Dziesiątki” znane mieszkańcom Koszalina:

Osoby związane z kulturą:
śp. Edward Żentara – aktor i reżyser, były dyrektor BTD w Koszalinie
Beata Pawlikowska – podróżniczka, pisarka i dziennikarka, tłumaczka, fotograf i ilustrator książek. Prowadzi audycje w Radiu ZET – „Świat według blondynki”
Kasia Cerekwicka niezwykle uzdolniona  i popularna piosenkarka – laureatka Superjedynki w kategorii Przebój Roku 2006 i nagrody specjalnej w 2008 roku w Opolu,
Jarosław Płocica „Yaro” – muzyk i kompozytor znanych przebojów Zakręcona, Lepszy model,
Magdalena Turowska „Cytryna” - laureatka wielu festiwali  poezji śpiewanej, redaktorka programu telewizyjnego Kraina Łagodności i serii nagrań  Złota  kolekcja wyróżnionej godłem Teraz Polska.

 

Osoby pełniące ważne funkcje w Urzędzie Miasta Koszalina:

Andrzej Kierzek -wiceprezydent Miasta Koszalina

Adam Szałek - wiceprezydent Miasta Koszalina

Tomasz Bernacki – radny Rady Miejskiej w Koszalinie

Dyrektorzy koszalińskich szkół:

Aleksandra Kacprzak (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie),

Anna Krzyżanowska (wicedyrektor II LO  w Koszalinie),

Urszula Monkiewicz (dyrektor Gimnazjum nr 7 w Koszalinie),
Jacek Stec (dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie),
Danuta Stroińska (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie),
Piotr Trepka (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w Koszalinie),
Bogumiła Załuska (była wicedyrektor SP 10 i była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Koszalinie)
Beata Czapla (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie),

- Dziennikarze koszalińskich mediów:

Alina Konieczna („Głos Koszaliński”),

Robert Szewel (KTK MAX)

- Sportowcy, którzy przez wiele lat reprezentowali różne kluby ligowe:

Robert Bogucki (AZS Koszalin, Wybrzeże Gdańsk, Kotwica Kołobrzeg), Artur Gliszczyński (AZS Koszalin, Czarni Słupsk, Kotwica Kołobrzeg), Dawid Łuć (AZS Koszalin, Orzeł Białogard), Paweł Kowalczuk (reprezentant Polski juniorów - AZS Koszalin, Trefl Sopot, staż w USA), Krzysztof Wierzchowski (AZS Koszalin),Tomasz Dąbrowski (AZS Koszalin, Kotwica Kołobrzeg, obecnie AZS Koszalin), Rafał Kottas (AZS Koszalin), Jarosław Domański (ASZ Politechnika Koszalińska), Paweł Bogdan (AZS Koszalin), Sebastian Bednarski (AZS Koszalin, SKK Szczecin, Viking Rumia), Sebastian Balcerzak (AZS Koszalin), Katarzyna Aziewicz (AZS Koszalin, SMS Warszawa, WISŁA Kraków, Williamsburg Cumberland College USA), Marta Korgiel (AZS Koszalin, POLFA Pabianice, ODRA Brzeg, QUEY Poznań, Ostrovia Ostrów Wlkp.), Ewa Odrzywolska (AZS Koszalin, WISŁA Kraków, FOTA PORTA Gdynia, grała we Francji), Agnieszka Cichocka (AZS Koszalin, OLIMPIA Poznań), Dariusz Aziewicz (Żak Koszalin, SMS Warka, Morien Savua Basket Francja), Maciej Sochal (Złoty medalista Paraolimpiady Ateny 2004)

- A także:

Dariusz Łukowski ( generał brygady - dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, pełnił służbę w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku jako szef Oddziału G4 - Szef Logistyki MND CS).

„Dziesiątka” od początku istnienia tętniła życiem i nieustannie pomnażała swój dorobek.

Dziś Tysiąclatka (kierowana od 2008 r. przez mgr Beatę Czaplę) to  szkoła z klasą, szkoła innowacyjna, bezpieczna, bez przemocy, promująca zdrowy styl życia. Zapewnia uczniom optymistyczny start szkolny i potrafi zarządzać wiedzą. Należy do Klubu Szkół UNICEF-u. Kapituła Zarządu Głównego PCK przyznała jej – za wszechstronną działalność charytatywną i prozdrowotną - Honorową Odznakę tej organizacji.

W jubileuszowym roku szkolnym 2011/2012  w SP 10 w 19 oddziałach uczy się 426 uczniów, nad którymi opiekę sprawuje 35 nauczycieli ( w tym 6 jej absolwentów: Beata Czapla, Lidia Aziewicz, Grzegorz Dudek, Aleksandra Kuśmierska, Joanna Kurek, Iwona Bielicka).

Społeczności szkolnej przyświeca motto: „Uczymy się myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać i tworzyć”.

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl