tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

Kartka pocztowa

1. Pamiętaj o stałych elementach:

- miejscowość i data (w prawym górnym rogu)

- nagłówek (na środku lub z lewej strony)

- treść

- formuła kończąca, np. : pozdrowienia

- podpis (po prawej stronie, czasami poniżej piszemy jeszcze postscriptum)

2. W treść wkomponuj pozdrowienia

3. Zwróć uwagę na estetyczny i czytelny zapis (nie może być skreśleń, brudnych plam, kartka musi być równo przycięta, nie bazgroły)

4. Zaadresuj kartkę według schematu: zwrot grzecznościowy (skrót: Sz. P., Kol….), imię i nazwisko, ulica, numer domu
i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość

Kryteria sukcesu

„+” jeżeli spełniono wymaganie

„-„ jeżeli nie spełniono wymagania

Miejscowość, data (w prawym górnym rogu)

 

Nagłówek (na środku lub z lewej strony)

 

Treść zgodna z podanym tematem

 

Formuła kończąca, np. : pozdrowienia

 
  1. podpis nadawcy (po prawej stronie)
 

Zwroty grzecznościowe napisano wielką literą

 

Poprawne wpisanie danych adresata (imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

 

Jest sporządzona estetycznie (nie ma skreśleń, brudnych plam) i czytelnie (nie bazgroły)

 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl