tel.: 94-340-20-36 sekretariat@sp10koszalin.pl

ul. Chopina 42, Koszalin, 75-567

sp10

 DNI  ŻYCZLIWOŚCI  to zespół działań profilaktycznych przeprowadzonych  w SP-10 w celu eliminowania wśród dzieci zachowań agresywnych i doskonalenia ich umiejętności życia w grupie. W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych nt. „Jak być życzliwym kolegą?”, a każda klasa dokonała wyboru najbardziej życzliwej osoby w swoim zespole, czyli SUPERKOLEGI lub SUPERKOLEŻANKI. Dzieci z klas drugich i trzecich uczestniczyły w międzyklasowym konkursie pn. „Rysować każdy może – o życzliwości w dobrym humorze”. Wśród uczniów z klas czwartych i piątych zostały przeprowadzone przez socjoterapeutę warsztaty psychoedukacyjne nt. „Pokojowo rozwiązujemy konflikty”, a w klasach pierwszych odbyły się zajęcia  z pedagogiem nt. „Czemu służą normy i zasady zachowania?” . Podsumowaniem tegorocznej edycji DNI   ŻYCZLIWOŚCI  były spotkania uczniów w poziomach klas, podczas których dzieci prezentowały scenki na temat życzliwych, pożądanych zachowań wobec siebie. Laureaci przeprowadzonych wyborów i konkursów otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców  SP-10.                                                                                                                                                          

Organizatorzy akcji: Iwona Bielicka, Agnieszka Bernecka, Kinga Lange, Magdalena Chałat, Roman Stępniak

DNI YCZLIWOCI 2016 zd.2

DNI YCZLIWOCI 2016 zd.1

DNI YCZLIWOCI 2016 zd.3

DNI YCZLIWOCI 2016 zd.4

DNI YCZLIWOCI 2016 zd.5

DNI YCZLIWOCI 2016 zd.6

 

Świetlica

SWIETLICA SZKOLNA SP10

Linki

 

edziennik

wakacje
ocenianie_ksztaltujace
sus

bezpieczna_szko-a    jesz   mleko_w_szkole

www.sp10koszalin.pl